GS 0-40
Szerző(k): Szerényi Attila

Építési ismeretek

ISBN: 978 963 9702 96 7
Terjedelem: 232 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2016
Foglalkozás(ok): Ács - Burkoló - Kőműves - Festő, mázoló, tapétázó - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus - Szárazépítő

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

3 650 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

3
3
31
Licenc
2 190 Ft

E-Book - Tanári verzió

3
3
31
Licenc
21 900 Ft

A könyv összeállításánál az MKIK által az építőipari szakmákra kidolgozott kerettantervek ajánlásait vettük figyelembe. A könyv azokat az alapismereteket dolgozza fel elsősorban, amelyek az építőipari szakmák elsajátításához alapvetően szükségesek.

A kiadvány első fejezetei elsősorban az építéskivitelezés témái köré épülnek. Bemutatjuk az építési munka jellegét, a folyamat szereplőit, azok feladatait, valamint a kivitelezést végző egyes szakmákat és azok sorrendjét. Röviden ismertetjük az építési folyamathoz szükséges tervdokumentációk fajtáit és bemutatjuk egy családi ház engedélyezési rajzait, műszaki leírását. Az építési helyszín berendezése és az anyagmozgatási téma után alapvető építési technológiákat ismertetünk. A könyvet az építéskivitelezés lépéseivel folytatjuk. Itt megismerkedhet a tanuló a helyszín előkészítésével, a munkaterület átadás-átvételével, az építéshelyi kapcsolattartás formáival, a készre jelentéssel, a próbaüzemmel, az átadás-átvétellel, a használatbavétellel stb.

A települések típusainak, infrastruktúrájának rövid bemutatása után a különböző rendeltetésű épületekkel foglalkozunk. A 10. fejezetben rövid, rendszerező jellegű áttekintést adunk az építőanyagokról. Bemutatjuk azok legfontosabb - elsősorban fizikai - tulajdonságait is. Nagyon röviden definiáljuk, illetve osztályozzuk és csoportosítjuk a különböző épületszerkezeteket. A könyvet az építőipar legáltalánosabb szerszámainak és segédeszközeinek a jellemzésével zárjuk.

A mai szakiskolai igények kielégítéséhez munkáltató feladatokat (számolási, rajzolvasási, gyakorlati stb.) helyeztünk el. Ezek különböző nehézségűek és mind órai keretek között, mind otthoni munkavégzéssel elvégezhetők. A fejezeteket ismétlő jellegű, a tananyagot összefoglaló kérdések zárják, melyek segítik a tananyag elsajátítását.

A kiadvány a GS-0-28 Építési alapismeretek tankönyvünk helyett fog megjelenni a 2018/2019-es tanévtől!

 

1. Az építési munka jellege, szereplői
5
1.1. Az építési munka
5
1.2. A beruházás folyamata
5
1.3. Beruházások csoportosítása
6
1.4. A folyamat szereplői
8
1.5. Szerződések
12
1.5.1. Építési szerződés
13
1.5.2. Szerelési szerződés
13
1.5.3. Tervezési szerződés
13
1.6. A kivitelezésben résztvevő szakmák
14
1.5.4. Kártérítési felelősség
14
1.7. Építési munkák sorrendje
18
2. Építészeti dokumentációk
21
2.1. Az épületek tervezésének folyamata
21
2.2. Az építési folyamat dokumentumai
22
2.2.1. Építési engedély nélkül végezhető tevékenységek
22
2.2.2. Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
23
2.2.3. Építési engedélyezési eljárás
23
2.2.5. Összevont telepítési eljárás
24
2.2.4. Összevont engedélyezési eljárás
24
2.2.6. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése
25
2.2.7. Használatba vételi engedélyezési eljárás
25
2.2.8. Fennmaradási engedély
25
2.2.9. Bontási engedély
26
2.2.10. Az építészeti műszaki dokumentáció
26
2.2.11. Kivitelezési tervdokumentáció
27
3.2.1. A tisztességes árverseny
45
3.2. Az ár kérdése
45
3.1. Az építés költségei, a költségvetés
45
3. Költségszámítás és időtervezés
45
3.2.2. Az ajánlati ár, a szerződéses ár, a kifizetett ár
46
3.3. A norma
46
3.3.1. Anyagnorma
47
3.3.2. Munkanorma
48
3.3.3. Gépnorma
48
3.4. A költségvetések felépítése
48
3.5.1.1. A közvetlen anyagköltségek
51
3.5.1. Közvetlen költségek
51
3.5. Árképzés
51
3.5.1.2. Szállítási és rakodási költségek
52
3.5.1.3. A közvetlen bérköltségek
53
3.5.1.4. A közvetlen bérek járulékai
54
3.5.1.5. A gépköltségek
54
3.5.1.6. Egyéb közvetlen költségek, az építéshelyi rezsiköltség
54
3.5.1.7. Az építési díj
54
3.5.3.2. Kockázati elemek
55
3.5.3.1. A közvetlen irányítás költségei
55
3.5.3. Fedezet
55
3.5.2. Külön költségek
55
3.5.3.3. Rezsianyagok
56
3.5.3.4. Tervezett eredmény (nyereség)
56
3.6. Időszükséglet-számítások
56
3.7. Időtervezés
56
3.7.1. Az időtervezés alapfogalmai
56
3.7.2. Az ütemtervek fajtái
56
3.7.3.2. Sávos ütemterv – (Gantt) diagram
58
3.7.3.1. Numerikus (táblázatos) ütemtervek
58
3.7.3. Az időtervek ábrázolási módjai
58
3.7.3.3. Ciklogram
59
3.7.3.4. Hálós ütemtervek
59
4. Az építési helyszín
61
4.1. Az építési helyszín típusai
61
4.2. Az építési helyszín elemei
62
4.2.1. Munkások
64
4.2.2. Telepített gépek
64
4.2.4. Segédüzemek
65
4.2.3. Mobil gépek
65
4.2.4.1. Ácstelep
66
4.2.4.2. Vastelep
66
4.2.4.3. Betonüzem
68
4.2.4.4. Habarcstelep
68
4.2.4.5. „Csőkert” és/vagy lakatosműhely
68
4.2.5. Raktárak, tárolók
69
4.2.4.9. Asztalosműhely
69
4.2.4.8. Burkolóüzem
69
4.2.4.7. Festőműhely és raktár
69
4.2.4.6. Villanyszerelő műhely
69
4.2.5.1. Zárt raktárak
70
4.2.5.2. Különleges raktárak
70
4.2.5.3. Tárolás nyitott színekben
70
4.2.5.4. Tárolás nyílt színen
70
4.2.6.4. Öltözők, mosdók
71
4.2.6.3. Konyha, étkező
71
4.2.6.2. Munkásszállások
71
4.2.6.1. Építési irodák
71
4.2.6. Felvonulási épületek
71
4.2.6.5. Egyéb helyiségek
72
4.2.7. Ideiglenes utak és burkolatok
72
4.2.8. Ideiglenes közművek
72
4.2.8.1. Vízellátás
72
4.2.8.2. Szennyvízelvezetés – csatornázás
73
4.2.8.3. Elektromosenergia-ellátás
73
5.2. A tehergépkocsik
75
5.1. Az építőanyagok szállítása
75
5. Az anyagmozgatás gépei
75
5.2.1. Járműtípusok
76
5.2.2. Tehergépkocsik csoportosítása
78
5.3. Szállítószalagok
79
5.4. A törmelékcsúszdák
80
5.5. Rakodógépek, kisdömperek
81
5.6. A villás targoncák
81
5.7. A csörlők
82
5.8. Felvonók
83
5.9. A daruk
84
5.9.1. Billenő gémes daruk
84
5.9.2. Futómacskás daruk
85
5.9.3. Különleges daruk
85
5.9.4. Az autódaruk
86
6.1. Tartószerkezeti rendszerek
89
6. Építési technológiák
89
6.2. Falas építési rendszerek
90
6.2.1 Kiselemes építési mód
90
6.2.2. Blokkos építési mód
92
6.2.3. Panelos építési mód
92
6.2.4. Öntött beton falas építés
94
6.3. Vázas építési rendszerek
95
6.3.1. Monolit vasbeton vázas építési mód
95
6.3.2. Előre gyártott vasbeton vázas építési mód
97
6.3.3. Könnyűszerkezetes építés
99
6.3.4. Acélvázas építés
100
7. Építéskivitelezés
103
7.1. A megvalósítás helyszíni előkészítése
103
7.1.1. A felvonulás előkészítése
103
7.1.2. Munkaterület átadás-átvétel
104
7.1.3. A tényleges felvonulás
105
7.2. Rendkívüli helyzetek
106
7.2.4. Anyagok, eszközök eltulajdonítása elleni védelem
107
7.2.3. A talaj szennyezettsége
107
7.2.2. Robbanóanyag, lőszer fellelése
107
7.2.1. Régészeti leletek
107
7.2.5. Tűzeset
108
7.2.6. Munkabaleset
108
7.2.7. Rendkívüli események
108
7.3. Építéshelyi kapcsolattartás
109
7.3.1. Építéshelyi adminisztráció, építési és felmérési napló
110
7.3.1.1. Építési napló
110
7.3.1.2. Felmérési napló
113
7.3.2. Az építésvezető feladata
114
7.4. A kivitelezés befejező szakasza
114
7.4.1. Készre jelentés
114
7.4.2. A munkák teljesítés-igazolási rendszere, elszámolása
115
7.4.3. Üzempróbák, próbaüzem
117
7.4.4. Műszaki átadás-átvétel
118
7.4.6. Technológiai szerelés, berendezés, felszerelés
120
7.4.5. Levonulás
120
7.4.7. Használatbavétel
121
7.4.8. Üzembe helyezés
122
7.4.9. Aktiválás
122
8. Települések, települési infrastruktúra
125
8.1. A települések kialakulása, fejlődése
125
8.2. A települések típusai
126
8.2.1. Tanyák
126
8.2.2. Falvak, községek
126
8.2.3. Városok
127
8.3. A települési infrastruktúra
129
8.3.1. A lakásállomány
129
8.3.2. A lakossági közszolgáltatások intézményei, létesítményei
130
8.3.2.1. Humán és rendészeti szolg.
130
8.3.2.2. Közüzemi hálózatok és szolg.
130
8.3.3. A települési környezet védelmét szolgáló intézmények
133
8.3.4. Közlekedési és szállítási hálózatok és létesítményeik
133
8.3.6. Üdülést, pihenést szolgáló létesítmények
135
8.3.5. A településüzemeltetést szolgáló létesítmények
135
9. Az építőipar feladata, felosztása, az építmények rendeltetése, kialakítása
139
9.1 Az építőipar feladatai
139
9.2 Az építőipar felosztása
140
9.4.1.1. A telek fekvése, környezete
141
9.4.1. Lakóépületek elhelyezése
141
9.4. Lakóépületek kialakítása
141
9.3. Építmények csoportosítása
141
9.4.1.2. A telek mérete, beépíthetősége
142
9.4.1.4. Közművek
144
9.4.1.3. Talajviszonyok
144
9.4.2. A lakóépületek csoportosítása, típusai
145
9.4.2.1. A családi házak
145
9.4.2.2. Az iker elrendezésű házak
146
9.4.2.3. Sorházak
147
9.4.2.4. Átriumházak
148
9.4.2.5. Többszintes lakóépületek
149
9.5.1. A lakás kialakításának szempontjai
150
9.5. A lakás
150
9.5.2. A lakás funkciói
151
9.5.3. A helyiségek kialakítása
153
9.5.3.1. A nappali szoba
153
9.5.3.2. A hálószoba
154
9.5.3.3. A konyha és étkező-konyha
155
9.5.3.4. Az étkező
156
9.5.3.5. Fürdőszoba és WC
156
9.5.3.6. A közlekedő-helyiségek
157
9.6. A pihenés és kikapcsolódás épületei
158
9.5.3.7. A tárolóhelyiségek
158
9.7. A középületek
160
9.7.1. A szakrális létesítmények
161
9.7.2. Az oktatási létesítmények
161
9.7.3. A kulturális létesítmények
162
9.7.4. Az egészségügyi létesítmények
162
9.7.5. Az igazgatás létesítményei
162
9.7.7. A vendéglátás létesítményei
163
9.7.6. A kereskedelmi létesítmények
163
9.7.8. A sport, pihenés és regenerálódás létesítményei
164
9.7.9. A közlekedési létesítmények
164
9.8. Ipari és mezőgazdasági épületek
165
9.9. Mérnöki létesítmények
166
9.10. Egyéb építmények
166
10. Építőipari alapanyagok
171
10.1. Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete
171
10.1.1. Az építőanyagok tulajdonságai
171
10.1.2. Építőanyagok szerkezeti felépítése
172
10.1.3. Az építési víz
173
10.2. A kőzetek
174
10.3. Az építési kerámiák
174
10.4. Az építési kötőanyagok
174
10.5. Adalékanyagok
175
10.6. A habarcsok
175
10.7. A beton és vasbeton
175
10.10. Szigetelések
176
10.9. Az építőfa
176
10.8. Fémek
176
10.11. Műanyagok
177
10.12. Az üveg
177
10.13. Festékek
178
10.14. Tapétázás anyagai
178
10.15. Ragasztók, kittek
178
11. Az építőanyagok tulajdonságai
181
11.1. Halmazállapotok, halmazállapot-változások
181
11.2. Súly, súlymérés
182
11.3. Tömeg, tömegmérés
183
11.4. Térfogat, térfogatmérés
184
11.4.1. Szilárd anyagok térfogatának mérése
184
11.4.2. Folyékony anyagok térfogatának mérése
184
11.5. Sűrűség
185
11.5.1. Testsűrűség
186
11.5.2. Halmazsűrűség
186
11.6. Hidrotechnikai tulajdonságok
188
11.5.4. Sűrűség mérése
188
11.5.3. Tömörség és porózusság
188
11.6.1. Víztartalom
189
11.6.2. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
189
11.6.3. Nedvességfelvétel és nedvességvezetés
189
11.6.4. Vízzáróság
189
11.6.5. Lágyulási tényező
189
11.6.6. Páradiffúzió
190
11.6.7. Fagyállósági tulajdonságok
190
11.8.1. Hővezetés
191
11.8. Hőtechnikai tulajdonságok
191
11.7. A hőmérséklet és mérése
191
11.8.2. Hőáramlás
193
11.8.3. Hősugárzás
193
11.8.4. Hőátbocsátási tényező
193
11.8.5. Hőfokesési diagram
194
11.8.6. A hőtágulás
194
11.9. Tűzállóság
195
11.8.7. Fajhő
195
11.10. Keménység, kopásállóság
196
11.11. Akusztikai tulajdonságok
197
11.12. Szilárdsági tulajdonságok
197
11.12.1. A húzószilárdság
199
11.12.2. A nyomószilárdság
199
11.12.3. A hajlítás
200
11.12.6. Az alakváltozás
201
11.12.5. A fáradás
201
11.12.4. A nyírószilárdság
201
12. Épületszerkezetek
205
12.1. Az épületszerkezetek fogalma és osztályozása
205
12.2. Tartószerkezetek
206
12.2.1. Elsődleges tartószerkezetek
206
12.2.2. Másodlagos tartószerkezetek
208
12.3. Térelválasztó és térosztó szerkezetek
209
12.4. Védő- és fedőszerkezetek
209
12.7. Segédszerkezetek
210
12.6. Épületgépészet
210
12.5. Külső kapcsolódó szerkezetek
210
13. Szerszámok és segédeszközök
213
13.1. A kalapácsok
213
13.2. Fűrészek
214
13.3. Hasítószerszámok
215
13.4. Fogók
216
13.5. Csavarhúzók
216
13.6. Fúrók és fúróbetétek
217
13.7. Ecsetek és kefék
218
13.8. Hengerek, festőpárnák
218
13.9. Festékeltávolítás, glettelés és simítás eszközei
218
13.10. A tapétázás eszközei
219
13.11. Kőművesszerszámok
220
13.12. Burkolószerszámok
221
13.13. Egyéb szerszámok
221

MKIK 2016 (kőműves, ács, festő, burkoló stb.)
10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek (elmélet)
10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek (gyakorlat)

MKIK 2016 (magas- és mélyépítő technikus stb.)
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőpari alapismeretek - Építőipari alapfogalmak
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőpari alapismeretek - Építési tevékenységek

 

Tartalmak összehasonlítása

 GS 0-40 Építési ismeretek Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra kép         
 Extra képsorozatok            ✓ 
Kapcsolódó könyvek
Építőipari műszaki rajz
240 oldal, Kiadás: 2012
GS 0-27
Munkajogi és vállalkozási ismeretek
136 oldal, Kiadás: 2012
GS 0-29
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS 0-41