GS 0-40
Szerző(k): Szerényi Attila

Építési ismeretek

ISBN: 978 963 9702 96 7
Terjedelem: 232 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2016
Foglalkozás(ok): Ács - Burkoló - Kőműves - Festő, mázoló, tapétázó - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus - Szárazépítő
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
3 500 Ft

eBook online

3
26
63
7
Licenc
3 500 Ft

A könyv összeállításánál az MKIK által az építőipari szakmákra kidolgozott kerettantervek ajánlásait vettük figyelembe. A könyv azokat az alapismereteket dolgozza fel elsősorban, amelyek az építőipari szakmák elsajátításához alapvetően szükségesek.

A kiadvány első fejezetei elsősorban az építéskivitelezés témái köré épülnek. Bemutatjuk az építési munka jellegét, a folyamat szereplőit, azok feladatait, valamint a kivitelezést végző egyes szakmákat és azok sorrendjét. Röviden ismertetjük az építési folyamathoz szükséges tervdokumentációk fajtáit és bemutatjuk egy családi ház engedélyezési rajzait, műszaki leírását. Az építési helyszín berendezése és az anyagmozgatási téma után alapvető építési technológiákat ismertetünk. A könyvet az építéskivitelezés lépéseivel folytatjuk. Itt megismerkedhet a tanuló a helyszín előkészítésével, a munkaterület átadás-átvételével, az építéshelyi kapcsolattartás formáival, a készre jelentéssel, a próbaüzemmel, az átadás-átvétellel, a használatbavétellel stb.

A települések típusainak, infrastruktúrájának rövid bemutatása után a különböző rendeltetésű épületekkel foglalkozunk. A 10. fejezetben rövid, rendszerező jellegű áttekintést adunk az építőanyagokról. Bemutatjuk azok legfontosabb - elsősorban fizikai - tulajdonságait is. Nagyon röviden definiáljuk, illetve osztályozzuk és csoportosítjuk a különböző épületszerkezeteket. A könyvet az építőipar legáltalánosabb szerszámainak és segédeszközeinek a jellemzésével zárjuk.

A mai szakiskolai igények kielégítéséhez munkáltató feladatokat (számolási, rajzolvasási, gyakorlati stb.) helyeztünk el. Ezek különböző nehézségűek és mind órai keretek között, mind otthoni munkavégzéssel elvégezhetők. A fejezeteket ismétlő jellegű, a tananyagot összefoglaló kérdések zárják, melyek segítik a tananyag elsajátítását.

A kiadvány a GS-0-28 Építési alapismeretek tankönyvünk helyett fog megjelenni a 2018/2019-es tanévtől!

 

  1. Az építési munka jellege, szereplői
5
    1.1. Az építési munka
5
    1.2. A beruházás folyamata
5
    1.3. Beruházások csoportosítása
6
    1.4. A folyamat szereplői
8
    1.5. Szerződések
12
      1.5.1. Építési szerződés
13
      1.5.2. Szerelési szerződés
13
      1.5.3. Tervezési szerződés
13
      1.5.4. Kártérítési felelősség
14
    1.6. A kivitelezésben résztvevő szakmák
14
    1.7. Építési munkák sorrendje
18
  2. Építészeti dokumentációk
21
    2.1. Az épületek tervezésének folyamata
21
    2.2. Az építési folyamat dokumentumai
22
      2.2.1. Építési engedély nélkül végezhető tevékenységek
22
      2.2.2. Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység
23
      2.2.3. Építési engedélyezési eljárás
23
      2.2.4. Összevont engedélyezési eljárás
24
      2.2.5. Összevont telepítési eljárás
24
      2.2.6. Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése
25
      2.2.7. Használatba vételi engedélyezési eljárás
25
      2.2.8. Fennmaradási engedély
25
      2.2.9. Bontási engedély
26
      2.2.10. Az építészeti műszaki dokumentáció
26
      2.2.11. Kivitelezési tervdokumentáció
27
  3. Költségszámítás és időtervezés
45
    3.1. Az építés költségei, a költségvetés
45
    3.2. Az ár kérdése
45
      3.2.1. A tisztességes árverseny
45
      3.2.2. Az ajánlati ár, a szerződéses ár, a kifizetett ár
46
    3.3. A norma
46
      3.3.1. Anyagnorma
47
      3.3.2. Munkanorma
48
      3.3.3. Gépnorma
48
    3.4. A költségvetések felépítése
48
    3.5. Árképzés
51
      3.5.1. Közvetlen költségek
51
        3.5.1.1. A közvetlen anyagköltségek
51
        3.5.1.2. Szállítási és rakodási költségek
52
        3.5.1.3. A közvetlen bérköltségek
53
        3.5.1.4. A közvetlen bérek járulékai
54
        3.5.1.5. A gépköltségek
54
        3.5.1.6. Egyéb közvetlen költségek, az építéshelyi rezsiköltség
54
        3.5.1.7. Az építési díj
54
      3.5.2. Külön költségek
55
      3.5.3. Fedezet
55
        3.5.3.1. A közvetlen irányítás költségei
55
        3.5.3.2. Kockázati elemek
55
        3.5.3.3. Rezsianyagok
56
        3.5.3.4. Tervezett eredmény (nyereség)
56
    3.6. Időszükséglet-számítások
56
    3.7. Időtervezés
56
      3.7.1. Az időtervezés alapfogalmai
56
      3.7.2. Az ütemtervek fajtái
56
      3.7.3. Az időtervek ábrázolási módjai
58
        3.7.3.1. Numerikus (táblázatos) ütemtervek
58
        3.7.3.2. Sávos ütemterv – (Gantt) diagram
58
        3.7.3.3. Ciklogram
59
        3.7.3.4. Hálós ütemtervek
59
  4. Az építési helyszín
61
    4.1. Az építési helyszín típusai
61
    4.2. Az építési helyszín elemei
62
      4.2.1. Munkások
64
      4.2.2. Telepített gépek
64
      4.2.3. Mobil gépek
65
      4.2.4. Segédüzemek
65
        4.2.4.1. Ácstelep
66
        4.2.4.2. Vastelep
66
        4.2.4.3. Betonüzem
68
        4.2.4.4. Habarcstelep
68
        4.2.4.5. „Csőkert” és/vagy lakatosműhely
68
        4.2.4.6. Villanyszerelő műhely
69
        4.2.4.7. Festőműhely és raktár
69
        4.2.4.8. Burkolóüzem
69
        4.2.4.9. Asztalosműhely
69
      4.2.5. Raktárak, tárolók
69
        4.2.5.1. Zárt raktárak
70
        4.2.5.2. Különleges raktárak
70
        4.2.5.3. Tárolás nyitott színekben
70
        4.2.5.4. Tárolás nyílt színen
70
      4.2.6. Felvonulási épületek
71
        4.2.6.1. Építési irodák
71
        4.2.6.2. Munkásszállások
71
        4.2.6.3. Konyha, étkező
71
        4.2.6.4. Öltözők, mosdók
71
        4.2.6.5. Egyéb helyiségek
72
      4.2.7. Ideiglenes utak és burkolatok
72
      4.2.8. Ideiglenes közművek
72
        4.2.8.1. Vízellátás
72
        4.2.8.2. Szennyvízelvezetés – csatornázás
73
        4.2.8.3. Elektromosenergia-ellátás
73
  5. Az anyagmozgatás gépei
75
    5.1. Az építőanyagok szállítása
75
    5.2. A tehergépkocsik
75
      5.2.1. Járműtípusok
76
      5.2.2. Tehergépkocsik csoportosítása
78
    5.3. Szállítószalagok
79
    5.4. A törmelékcsúszdák
80
    5.5. Rakodógépek, kisdömperek
81
    5.6. A villás targoncák
81
    5.7. A csörlők
82
    5.8. Felvonók
83
    5.9. A daruk
84
      5.9.1. Billenő gémes daruk
84
      5.9.2. Futómacskás daruk
85
      5.9.3. Különleges daruk
85
      5.9.4. Az autódaruk
86
  6. Építési technológiák
89
    6.1. Tartószerkezeti rendszerek
89
    6.2. Falas építési rendszerek
90
    6.2.1 Kiselemes építési mód
90
      6.2.2. Blokkos építési mód
92
      6.2.3. Panelos építési mód
92
      6.2.4. Öntött beton falas építés
94
    6.3. Vázas építési rendszerek
95
      6.3.1. Monolit vasbeton vázas építési mód
95
      6.3.2. Előre gyártott vasbeton vázas építési mód
97
      6.3.3. Könnyűszerkezetes építés
99
      6.3.4. Acélvázas építés
100
  7. Építéskivitelezés
103
    7.1. A megvalósítás helyszíni előkészítése
103
      7.1.1. A felvonulás előkészítése
103
      7.1.2. Munkaterület átadás-átvétel
104
      7.1.3. A tényleges felvonulás
105
    7.2. Rendkívüli helyzetek
106
      7.2.1. Régészeti leletek
107
      7.2.2. Robbanóanyag, lőszer fellelése
107
      7.2.3. A talaj szennyezettsége
107
      7.2.4. Anyagok, eszközök eltulajdonítása elleni védelem
107
      7.2.5. Tűzeset
108
      7.2.6. Munkabaleset
108
      7.2.7. Rendkívüli események
108
    7.3. Építéshelyi kapcsolattartás
109
      7.3.1. Építéshelyi adminisztráció, építési és felmérési napló
110
        7.3.1.1. Építési napló
110
        7.3.1.2. Felmérési napló
113
      7.3.2. Az építésvezető feladata
114
    7.4. A kivitelezés befejező szakasza
114
      7.4.1. Készre jelentés
114
      7.4.2. A munkák teljesítés-igazolási rendszere, elszámolása
115
      7.4.3. Üzempróbák, próbaüzem
117
      7.4.4. Műszaki átadás-átvétel
118
      7.4.5. Levonulás
120
      7.4.6. Technológiai szerelés, berendezés, felszerelés
120
      7.4.7. Használatbavétel
121
      7.4.8. Üzembe helyezés
122
      7.4.9. Aktiválás
122
  8. Települések, települési infrastruktúra
125
    8.1. A települések kialakulása, fejlődése
125
    8.2. A települések típusai
126
      8.2.1. Tanyák
126
      8.2.2. Falvak, községek
126
      8.2.3. Városok
127
    8.3. A települési infrastruktúra
129
      8.3.1. A lakásállomány
129
      8.3.2. A lakossági közszolgáltatások intézményei, létesítményei
130
        8.3.2.1. Humán és rendészeti szolg.
130
        8.3.2.2. Közüzemi hálózatok és szolg.
130
      8.3.3. A települési környezet védelmét szolgáló intézmények
133
      8.3.4. Közlekedési és szállítási hálózatok és létesítményeik
133
      8.3.5. A településüzemeltetést szolgáló létesítmények
135
      8.3.6. Üdülést, pihenést szolgáló létesítmények
135
  9. Az építőipar feladata, felosztása, az építmények rendeltetése, kialakítása
139
  9.1 Az építőipar feladatai
139
  9.2 Az építőipar felosztása
140
    9.3. Építmények csoportosítása
141
    9.4. Lakóépületek kialakítása
141
      9.4.1. Lakóépületek elhelyezése
141
        9.4.1.1. A telek fekvése, környezete
141
        9.4.1.2. A telek mérete, beépíthetősége
142
        9.4.1.3. Talajviszonyok
144
        9.4.1.4. Közművek
144
      9.4.2. A lakóépületek csoportosítása, típusai
145
        9.4.2.1. A családi házak
145
        9.4.2.2. Az iker elrendezésű házak
146
        9.4.2.3. Sorházak
147
        9.4.2.4. Átriumházak
148
        9.4.2.5. Többszintes lakóépületek
149
    9.5. A lakás
150
      9.5.1. A lakás kialakításának szempontjai
150
      9.5.2. A lakás funkciói
151
      9.5.3. A helyiségek kialakítása
153
        9.5.3.1. A nappali szoba
153
        9.5.3.2. A hálószoba
154
        9.5.3.3. A konyha és étkező-konyha
155
        9.5.3.4. Az étkező
156
        9.5.3.5. Fürdőszoba és WC
156
        9.5.3.6. A közlekedő-helyiségek
157
        9.5.3.7. A tárolóhelyiségek
158
    9.6. A pihenés és kikapcsolódás épületei
158
    9.7. A középületek
160
      9.7.1. A szakrális létesítmények
161
      9.7.2. Az oktatási létesítmények
161
      9.7.3. A kulturális létesítmények
162
      9.7.4. Az egészségügyi létesítmények
162
      9.7.5. Az igazgatás létesítményei
162
      9.7.6. A kereskedelmi létesítmények
163
      9.7.7. A vendéglátás létesítményei
163
      9.7.8. A sport, pihenés és regenerálódás létesítményei
164
      9.7.9. A közlekedési létesítmények
164
    9.8. Ipari és mezőgazdasági épületek
165
    9.9. Mérnöki létesítmények
166
    9.10. Egyéb építmények
166
  10. Építőipari alapanyagok
171
    10.1. Az építőanyagok eredete, felépítése és szerkezete
171
      10.1.1. Az építőanyagok tulajdonságai
171
      10.1.2. Építőanyagok szerkezeti felépítése
172
      10.1.3. Az építési víz
173
    10.2. A kőzetek
174
    10.3. Az építési kerámiák
174
    10.4. Az építési kötőanyagok
174
    10.5. Adalékanyagok
175
    10.6. A habarcsok
175
    10.7. A beton és vasbeton
175
    10.8. Fémek
176
    10.9. Az építőfa
176
    10.10. Szigetelések
176
    10.11. Műanyagok
177
    10.12. Az üveg
177
    10.13. Festékek
178
    10.14. Tapétázás anyagai
178
    10.15. Ragasztók, kittek
178
  11. Az építőanyagok tulajdonságai
181
    11.1. Halmazállapotok, halmazállapot-változások
181
    11.2. Súly, súlymérés
182
    11.3. Tömeg, tömegmérés
183
    11.4. Térfogat, térfogatmérés
184
      11.4.1. Szilárd anyagok térfogatának mérése
184
      11.4.2. Folyékony anyagok térfogatának mérése
184
    11.5. Sűrűség
185
      11.5.1. Testsűrűség
186
      11.5.2. Halmazsűrűség
186
      11.5.3. Tömörség és porózusság
188
      11.5.4. Sűrűség mérése
188
    11.6. Hidrotechnikai tulajdonságok
188
      11.6.1. Víztartalom
189
      11.6.2. Vízfelvevő képesség/vízfelvétel
189
      11.6.3. Nedvességfelvétel és nedvességvezetés
189
      11.6.4. Vízzáróság
189
      11.6.5. Lágyulási tényező
189
      11.6.6. Páradiffúzió
190
      11.6.7. Fagyállósági tulajdonságok
190
    11.7. A hőmérséklet és mérése
191
    11.8. Hőtechnikai tulajdonságok
191
      11.8.1. Hővezetés
191
      11.8.2. Hőáramlás
193
      11.8.3. Hősugárzás
193
      11.8.4. Hőátbocsátási tényező
193
      11.8.5. Hőfokesési diagram
194
      11.8.6. A hőtágulás
194
      11.8.7. Fajhő
195
    11.9. Tűzállóság
195
    11.10. Keménység, kopásállóság
196
    11.11. Akusztikai tulajdonságok
197
    11.12. Szilárdsági tulajdonságok
197
      11.12.1. A húzószilárdság
199
      11.12.2. A nyomószilárdság
199
      11.12.3. A hajlítás
200
      11.12.4. A nyírószilárdság
201
      11.12.5. A fáradás
201
      11.12.6. Az alakváltozás
201
  12. Épületszerkezetek
205
    12.1. Az épületszerkezetek fogalma és osztályozása
205
    12.2. Tartószerkezetek
206
      12.2.1. Elsődleges tartószerkezetek
206
      12.2.2. Másodlagos tartószerkezetek
208
    12.3. Térelválasztó és térosztó szerkezetek
209
    12.4. Védő- és fedőszerkezetek
209
    12.5. Külső kapcsolódó szerkezetek
210
    12.6. Épületgépészet
210
    12.7. Segédszerkezetek
210
  13. Szerszámok és segédeszközök
213
    13.1. A kalapácsok
213
    13.2. Fűrészek
214
    13.3. Hasítószerszámok
215
    13.4. Fogók
216
    13.5. Csavarhúzók
216
    13.6. Fúrók és fúróbetétek
217
    13.7. Ecsetek és kefék
218
    13.8. Hengerek, festőpárnák
218
    13.9. Festékeltávolítás, glettelés és simítás eszközei
218
    13.10. A tapétázás eszközei
219
    13.11. Kőművesszerszámok
220
    13.12. Burkolószerszámok
221
    13.13. Egyéb szerszámok
221

MKIK 2016 (kőműves, ács, festő, burkoló stb.)
10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek (elmélet)
10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek (gyakorlat)

MKIK 2016 (magas- és mélyépítő technikus stb.)
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőpari alapismeretek - Építőipari alapfogalmak
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Építőpari alapismeretek - Építési tevékenységek

 

Kapcsolódó könyvek
Építőipari kivitelezési alapismeretek
248 oldal, Kiadás: 2021
GS 0-48
Építőipari alapismeretek
104 oldal, Kiadás: 2021
GS 0-47