GS 4-04
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Szerényi István

Ács szakrajz

ISBN: 978 963 9702 83 7
Terjedelem: 224 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2016
Foglalkozás(ok): Ács
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + eBook online

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
4 780 Ft

eBook online

55
13
Licenc
4 780 Ft

Az ács szakmunkástanulók, illetve gyakorló ácsmesterek számára készült könyv a tapasztalataink alapján legfontosabb elsajátítandó rajzi tananyagot foglalja össze. A hagyományos és korszerű fakötések rajzai közül a legfontosabbak szerepelnek, vetületi és axonometrikus ábrázolásban is. A fedélidomok szerkesztése, valódi mérete c. fejezetben az egyszerű tetőidomoktól elindulva a bonyolultabbakig haladva feladatokon keresztül gyakorolható a szerkesztés. A fedélszerkezetek rajzai között az egyes típusok alaprajzát, kereszt- és hosszmetszetét adtuk meg, a legfontosabb részletrajzokkal. A fejezetrész végén összetett fedélidomhoz tartozó fedélszék szerkesztését mutatunk be. A könyvben minden rajzon elegendő méret áll rendelkezésre azok pontos értelmezéséhez, illetve a saját rajzlapon való szerkesztéshez. A fejezetek olyan rajzi feladatokat is tartalmaznak, ahol önállóan kell megoldani egy-egy feladatot: tetőidom szerkesztést, fedélszék tervezést. Külön fejezetben mutatjuk be a feszítő- és függesztőművek, illetve a CNC géppel szabott ácsszerkezetek rajzait.

A hagyományos ácsszerkezetek mellett ma már egyre jobban elterjedtek a szegezett tartós fedélszékek, amelyhez egy mintán keresztül bemutatjuk a szabásmintákat, csomópontokat, szélrácsozást. A fedélszerkezetek megismerése után a tetőcserép fedések csomóponti rajzait mutatjuk be, hiszen az szorosan kapcsolódik a fedélszerkezetek építéséhez. Külön fejezetként került a könyvbe az egyes fedélszerkezeti elemek valódi méretének megszerkesztése. A faházak és fa födémszerkezetek legfontosabb rajzai után a falépcsők szerkesztéséhez szükséges ismereteket foglaltuk össze. 

 

  1. Magas- és mélyépítési dokumentációk
5
    1.1. Engedélyezési dokumentáció
5
    1.2. Kivitelezési dokumentáció
6
    1.3. Mélyépítési létesítmények tervdokumentációi
7
      1.3.1. Hidak tartószerkezeti tervdokumentációja
7
        1.3.1.1. Engedélyezési tervdokumentáció
7
        1.3.1.2. Kivitelezési tervdokumentáció
7
      1.3.2. Közlekedésépítési műszaki tervdokumentációk
8
        1.3.2.1. Engedélyezési tervdokumentáció
8
        1.3.2.2. Kivitelezési tervdokumentáció
8
      1.3.3. Föld alatti műtárgyak tervdokumentációja
8
        1.3.3.1. Engedélyezési tervdokumentáció
8
        1.3.3.2. Kivitelezési tervdokumentáció
8
  2. Hagyományos és mérnöki fakötések rajzai
9
    2.1. Hagyományos fakötések rajzai
9
    2.2. Mérnöki fakötések rajzai
19
  3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása
31
    3.1. Fedélidomok szerkesztése
31
      3.1.1. A tető formájára vonatkozó követelmények
31
      3.1.2. Kiinduló adatok, általános szabályok
32
      3.1.3. Egyszerű fedélidomok szerkesztése
33
      3.1.4. Összetett fedélidomok szerkesztése
34
      3.1.5. Összetartó ereszvonalú fedélidomok szerkesztése
38
      3.1.6. Tűzfallal határolt fedélidomok szerkesztése
42
      3.1.7. Eltérő tetőhajlásszögű fedélidomok szerkesztése
44
    3.2. Tetők valódi méretének meghatározása
46
      3.2.1. Tetők valódi méreteinek szerkesztése
46
  4. Fedélszerkezetek rajzai
51
    4.1. Fedélszerkezeti rajzok típusai
51
    4.2. Fedélszerkezeti rajzok készítése
52
      4.2.1. Nyeregtetők fedélszerkezeti rajzai
52
      4.2.2. Manzárdtetők fedélszerkezeti rajzai
66
      4.2.3. Félnyereg tetők fedélszerkezeti rajzai
68
      4.2.4. Sátortetők fedélszerkezeti rajzai
69
      4.2.5. Kontytetők fedélszerkezeti rajzai
71
      4.2.6. Kiváltások ábrázolása
76
      4.2.7. Összetett tetők fedélszerkezeti rajzai
77
      4.2.8. Összetartó ereszvonalú tetők fedélszerkezeti rajzai
80
      4.2.9. Aszimmetrikus fedélszerkezet rajzai
84
      4.2.10. Hagyományos szerkezeti felépítésű fedélszékek rajzai
85
    4.3. Fedélszerkezet anyagszükséglete
89
  5. Feszítő- és függesztőművek rajzai
92
    5.1. Feszítőművek rajzai
92
    5.2. Függesztőművek rajzai
97
  6. Szabott elemekből épített fedélszékek rajzai
101
    6.1. Gyártmányterv rajzai
101
      6.1.1. Teljes fedélszék rajzai
102
      6.1.2. Szabási rajzok
104
      6.1.3. Kötőelemek rajzai
104
      6.1.4. Fakötések rajzai
104
      6.1.5. Fakivonat
105
    6.2. Szerelési tervek rajzai
106
  7. Szeglemezes fatartókból épített fedélszékek rajzai
107
    7.1. Gyártmánytervek
107
    7.2. Kiviteli tervek
111
  8. Beépített tetőteret határoló fedélszékek rajzai
115
  9. Tetőfedések rajzai
123
  10. Egyszerű ácsszerkezetek rajzai
135
  11. Faelemek valódi méretének szerkesztése
147
    11.1. Élszaru valódi méretének szerkesztése
147
    11.2. Vápaszaru valódi méretének szerkesztése
151
    11.3. Eltérő hajlásszögű tetősíkok közötti élszaru valódi méretének szerkesztése
154
    11.4. Csonkaszaru valódi méretének szerkesztése
157
    11.5. Ferde támaszok képeinek szerkesztése
159
  12. Fafödémek rajzai
163
  13. Fából készült épületek rajzai
169
  14. Zsaluzatok rajzai
185
    14.1. Zsaluzati tervek
185
    14.3. Zsaluzati rajzok készítése
188
    14.4. Táblás födémzsalu elemeinek kiosztása
194
    14.5. Hagyományos zsaluzatok anyagszükségletének számítása
197
  15. Lépcsők, lépcsőzsaluzatok rajzai
201
    15.1. A lépcső geometriájának és méreteinek megadása
201
      15.1.1. Lépcsőszámítás
201
      15.1.2. A lépcsőforduló megadása
203
    15.2. Lépcsők rajzai
205
    15.3. Lépcsők szerkesztése
210
      15.3.1. Egyenes karú lépcsők rajzainak szerkesztése
210
      15.3.2. Húzott fokú lépcsők szerkesztése
214
    15.4. Lépcsőzsaluzatok rajzai
221

MKIK 2012
10099-16 Ácsszerkezetek - Ácsszerkezetek rajzai

MKIK 2016
11689-16 Ácsszerkezetek - Ácsszerkezetek rajzai

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet ács- állványozóknak
196 oldal, Kiadás: 2012
GS 4-13
Hagyományos, cső- és keretes állványzatok
236 oldal, Kiadás: 2019
GS 1-06
Ácsszerkezetek
328 oldal, Kiadás: 2019
GS 4-18
Hagyományos és rendszerzsaluzatok készítése
216 oldal, Kiadás: 2016
GS 1-09
Zsaluzatok
176 oldal, Kiadás: 2021
GS 4-30