GS 4-04
Szerző(k): Bársony István - Szerényi Attila - Szerényi István

Ács szakrajz

ISBN: 978 963 9702 83 7
Terjedelem: 224 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2015
Foglalkozás(ok): Ács
Tankönyvvé minősítési határozat

Nyomtatott könyv + E-Book - Tablet verzió

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

db
4 590 Ft

E-Book - Tablet verzió

55
12
Licenc
3 210 Ft

E-Book - Tanári verzió

55
12
Licenc
27 540 Ft

Az ács szakmunkástanulók, illetve gyakorló ácsmesterek számára készült könyv a tapasztalataink alapján legfontosabb elsajátítandó rajzi tananyagot foglalja össze. A hagyományos és korszerű fakötések rajzai közül a legfontosabbak szerepelnek, vetületi és axonometrikus ábrázolásban is. A fedélidomok szerkesztése, valódi mérete c. fejezetben az egyszerű tetőidomoktól elindulva a bonyolultabbakig haladva feladatokon keresztül gyakorolható a szerkesztés. A fedélszerkezetek rajzai között az egyes típusok alaprajzát, kereszt- és hosszmetszetét adtuk meg, a legfontosabb részletrajzokkal. A fejezetrész végén összetett fedélidomhoz tartozó fedélszék szerkesztését mutatunk be. A könyvben minden rajzon elegendő méret áll rendelkezésre azok pontos értelmezéséhez, illetve a saját rajzlapon való szerkesztéshez. A fejezetek olyan rajzi feladatokat is tartalmaznak, ahol önállóan kell megoldani egy-egy feladatot: tetőidom szerkesztést, fedélszék tervezést. Külön fejezetben mutatjuk be a feszítő- és függesztőművek, illetve a CNC géppel szabott ácsszerkezetek rajzait.

A hagyományos ácsszerkezetek mellett ma már egyre jobban elterjedtek a szegezett tartós fedélszékek, amelyhez egy mintán keresztül bemutatjuk a szabásmintákat, csomópontokat, szélrácsozást. A fedélszerkezetek megismerése után a tetőcserép fedések csomóponti rajzait mutatjuk be, hiszen az szorosan kapcsolódik a fedélszerkezetek építéséhez. Külön fejezetként került a könyvbe az egyes fedélszerkezeti elemek valódi méretének megszerkesztése. A faházak és fa födémszerkezetek legfontosabb rajzai után a falépcsők szerkesztéséhez szükséges ismereteket foglaltuk össze. 

 

  1. Hagyományos fakötések rajzai
5
  2. Mérnöki fakötések rajzai
15
  3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása
27
    3.1. Fedélidomok szerkesztése
27
      3.1.1. A tető formájára vonatkozó követelmények
27
      3.1.2. Kiinduló adatok, általános szabályok
28
      3.1.3. Egyszerű fedélidomok szerkesztése
29
      3.1.4. Összetett fedélidomok szerkesztése
30
      3.1.5. Összetartó ereszvonalú fedélidomok szerkesztése
34
      3.1.6. Tűzfallal határolt fedélidomok szerkesztése
38
      3.1.7. Eltérő tetőhajlásszögű fedélidomok szerkesztése
40
    3.2. Tetők valódi méretének meghatározása
42
      3.2.1. Tetők valódi méreteinek szerkesztése
42
  4. Fedélszerkezetek rajzai
47
    4.1. Fedélszerkezeti rajzok típusai
47
    4.2. Fedélszerkezeti rajzok készítése
48
      4.2.1. Nyeregtetők fedélszerkezeti rajzai
48
      4.2.2. Manzárdtetők fedélszerkezeti rajzai
62
      4.2.3. Félnyereg tetők fedélszerkezeti rajzai
64
      4.2.4. Sátortetők fedélszerkezeti rajzai
65
      4.2.5. Kontytetők fedélszerkezeti rajzai
67
      4.2.6. Kiváltások ábrázolása
72
      4.2.7. Összetett tetők fedélszerkezeti rajzai
73
      4.2.8. Összetartó ereszvonalú tetők fedélszerkezeti rajzai
76
      4.2.9. Aszimmetrikus fedélszerkezet rajzai
80
      4.2.10. Hagyományos szerkezeti felépítésű fedélszékek rajzai
81
  5. Feszítő- és függesztőművek rajzai
85
    5.1. Feszítőművek rajzai
85
    5.2. Függesztőművek rajzai
89
  6. Szabott elemekből épített fedélszékek rajzai
93
    6.1. Gyártmányterv rajzai
93
      6.1.1. Teljes fedélszék rajzai
94
      6.1.2. Szabási rajzok
96
      6.1.3. Kötőelemek rajzai
96
      6.1.4. Fakötések rajzai
96
      6.1.5. Fakivonat
97
    6.2. Szerelési tervek rajzai
98
  7. Szeglemezes fatartókból épített fedélszékek rajzai
99
    7.1. Gyártmánytervek
99
    7.2. Kiviteli tervek
103
  8. Beépített tetőteret határoló fedélszékek rajzai
107
  9. Tetőfedések rajzai
115
  10. Egyszerű ácsszerkezetek rajzai
127
  11. Faelemek valódi méretének szerkesztése
141
    11.1. Élszaru valódi méretének szerkesztése
141
    11.2. Vápaszaru valódi méretének szerkesztése
145
    11.3. Eltérő hajlásszögű tetősíkok közötti élszaru valódi méretének szerkesztése
148
    11.4. Csonkaszaru valódi méretének szerkesztése
151
    11.5. Ferde támaszok képeinek szerkesztése
153
  12. Fafödémek rajzai
157
  13. Fából készült épületek rajzai
163
  14. Lépcsők rajzai
179
    14.1. A lépcső geometriájának és méreteinek megadása
179
      14.1.1. Lépcsőszámítás
179
      14.1.2. A lépcsőforduló megadása
181
    14.2. Lépcsők rajzai
183
    14.3. Lépcsők szerkesztése
188
      14.3.1. Egyenes karú lépcsők rajzainak szerkesztése
188
      14.3.2. Húzott fokú lépcsők szerkesztése
192

MKIK 2012
10099-16 Ácsszerkezetek - Ácsszerkezetek rajzai

MKIK 2016
11689-16 Ácsszerkezetek - Ácsszerkezetek rajzai

 

  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X
 Kiadói extra tartalmak X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X
 Internet, böngésző szükséges X
 Hozzáférés korlátlan 1 vagy 2 év 1 vagy 2 év

 

 

 

Kapcsolódó könyvek
Gyakorlati munkafüzet ács- állványozóknak
196 oldal, Kiadás: 2012
GS 4-13
Hagyományos és rendszerzsaluzatok készítése
216 oldal, Kiadás: 2016
GS 1-09
Hagyományos, cső- és keretes állványzatok
236 oldal, Kiadás: 2019
GS 1-06
Ácsszerkezetek
328 oldal, Kiadás: 2019
GS 4-18
Zsaluzatok
184 oldal, Kiadás: 2020
GS 4-32