Bemutatkoznak a Szega Books új szerzői

Új írók

A Szega Books szerzői

1. rész: Neiser Ákos

"Közel hét éve dolgozom a BKSZC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikumban faipari elméleti oktatóként. Faipari mérnöktanárként a kiadóval már nem először volt szerencsém együtt dolgozni. Nagy öröm számomra, hogy a közös munkáink eredményei a hazai faipari oktatást segítik. A könyvvel és az oktatói munkámmal az a célom, hogy gondolkodó, jó problémamegoldó diákok kerüljenek ki az iskolából, akik átfogó szakmai tudással rendelkeznek. Fontosnak tartom, hogy egyaránt ismerjék a hagyományos, valamint a modern technológiákat és a későbbiekben mindezt a munkájuk során kamatoztassák.

Üdvözlettel
Ákos"

Új tankönyv Neiser Ákostól:
Bársony istván - Neiser Ákos
Faipari szakmai számítások I.

Lapozzon bele a könyvbe! 2023. február 2-ig a könyv teljes tartalma regisztráció, bejelentkezés és előfizetés nélkül is megtekinthető!

Neiser Ákos

Faipari szakmai számítások I.

2. rész: Hartyániné Barta Judit

"Az irodai, ügyviteli munka és az informatika ma már elválaszthatatlanok egymástól. Több mint 30 éves szakmai pályafutásom alatt végigkövethettem az irodatechnika robbanásszerű fejlődését. Középiskolában még írógépen tanultam a tízujjas vakírást, a hivatalos levelek, jegyzőkönyvek szerkesztését, a nyíregyházi tanárképző főiskola magyar—gyorsírás—gépírás szakos hallgatójaként az elektromos, majd elektronikus írógépeket használtunk, kezdő tanárként pedig már egyszerű szövegszerkesztő programokkal tanítottam, vizsgáztattam a diákjaimat. Bár a szakma szabályai, alapkövetelményei nagyjából ugyanazok maradtak, az írógépek egyszerűsége után elvarázsoltak a modern szövegszerkesztők szinte korlátlan lehetőségei. A számítástechnika szakon tanult ismereteim jól kiegészítik, segítik ügyviteltanári munkámat.

A nemzetközi Intersteno kongresszusokon versenyzőként, felkészítő tanárként több alkalommal volt szerencsém találkozni az ügyviteli szakma újdonságaival, megtekinteni, kipróbálni a legmodernebb eszközöket. A diákoknak szenvedéllyel igyekszem átadni a szakma szeretetét, versenyzésre motiválni, sikerhez juttatni. Felkészítő tanári munkámat a szakképzési centrum 2021-ben A siker kovácsa díjjal ismerte el.
Az NSZFH szakértőjeként tananyagtartalmak és vizsgafeladatok készítésében is részt vettem.

Bárkinek szívesen tanítok bármit, amit tudok, legyen az gépírás, relaxáció, kalácsfonás, kötés, hímzés, horgolás, gyógynövényhasználat, dokumentumszerkesztés, tanulásmódszertan vagy villámolvasás. Oktatóként célom úgy átadni tudásomat, személyes tapasztalataimat, hogy tanítványaim önállóan gondolkodva minél hamarabb tudjanak megoldani komplex feladatokat, rugalmasan alkalmazkodjanak a munkahelyi elvárásokhoz.

Mottóm: Akkor választottunk jól szakmát, ha a munkánk az egyik kedvenc szórakozásunk is.”

Új tankönyv Hartyániné Barta Judittól:
Levelezés ismeretek

Lapozzon bele a könyvbe! 2023. február 9-ig a könyv teljes tartalma regisztráció, bejelentkezés és előfizetés nélkül is megtekinthető!

Hartyániné Barta Judit

Levelezés ismeretek

 

 

3. rész: Tóth Szonja Alexandra

„Idén töltöm a második évemet a ZSZC Ganz Ábrahám Technikumban oktatóként. Tanított tantárgyaim villamosság témakörben mozognak. Kezdőként, az első évemben kizárólag a villamosság alapjait oktattam, azonban nem volt egyszerű még számomra sem az órákra való felkészülés tankönyvek hiányában. Ez indított el abba az irányba, hogy megírjam az első feladatgyűjteményemet, ezzel segítve magamat és a diákokat is. Célom a diákok alaptudásának megerősítése, felkészítésük a kötelező alapvizsgára, illetve a későbbi szakmai tanulmányaikra.

Üdvözlettel
Szonja”

Új tankönyv Tóth Szonja Alexandrától:
Villamos áramkörök számításai

Lapozzon bele a könyvbe! 2023. február 16-ig a könyv teljes tartalma regisztráció, bejelentkezés és előfizetés nélkül is megtekinthető!

Villamos áramkörök számításai

Villamos áramkörök számításai

 

4. rész: Lőrincz Ákos

„Lőrincz Ferenc faipari mérnök vagyok. Jelenleg a volt középiskolámban tanítok. Szerencsésnek mondhatom magamat, mert jó tanáraim voltak minden iskolámban.
A jelenlegi oktatási anyagból hiányoltam a szakmai példatárakat, a szöveges feladatokat, amik nem csak a logikusan felépített számításokat tartalmazzák, de szövegükben is elgondolkodtatnak az alkalmazott technológiával, az anyagjellemzők sajátosságával, és a szerkezeti összeépítéssel kapcsolatban. Nem vagyok jó író. A művet aminek néhány fejezetében dolgoztam inkább tekintem „szakácskönyvnek”. De ez is volt az elképzelésem! Legyen egy hasznos, de nem mindent helyettesítő munka tankönyv, aminek a fejezeteiből recept szerűen lehet feladatokat válogatni.
Elsősorban volt tanáraim előtt tisztelgek a munkámmal. Másodsorban ezzel a példatárral szeretnék kedvezni a diákjaimnak, illetve mindazoknak akik azon voltak eddig is, hogy a faipart megismertessék minél szélesebb körben.

Jó szerencsét!”

Új tankönyv Lőrincz Ferenctől:
Lőrincz Ferenc - Neiser Ákos
Faipari szakmai számítások II.

Lapozzon bele a könyvbe! 2023. február 23-ig a könyv teljes tartalma regisztráció, bejelentkezés és előfizetés nélkül is megtekinthető!

Lőrincz Ferenc

Faipari szakmai számítások II.

 

5. rész: Szűcsné Molnár Ágnes

„A tízujjas vakírást annak idején mechanikus írógépen tanultam meg. Versenyezni is azon kezdtem, majd áttértem az elektromos és az elektronikus írógépre, végül a számítógépre. Magyar nyelv és irodalom, gyorsírás és gépírás szakos tanárként széles körű tanítási tapasztalattal rendelkezem. Gépírástanári pályafutásomat közel harminc éve magántanárként kezdtem, majd általános iskolában a nyelvtan és irodalom mellett gépírást, etikát, erkölcstant, éneket is tanítottam. A közgazdasági szakközépiskola, majd szakgimnázium és technikum évfolyamain ügyviteli tantárgyakat, ezzel párhuzamosan felnőttképzésben és érettségi utáni OKJ s szakképzésben oktattam. Jártasságot szereztem a moduláris képzésben és vizsgáztatásban. Diákjaim kiváló eredményeket értek el a szakmai tanulmányi versenyeken gépírásból és gyorsírásból. Jelenleg Waldorf-iskolában is tanítok gépírást a digitális kultúra tantárgy keretében. Gépírástanárként és a tízujjas vakírást nap mint nap használó emberként úgy gondolom, hogy ez a tudás a mai, digitalizált világban nélkülözhetetlen, és a megtanulása soha nem késő. A könyv írásakor fontosnak tartottam, hogy önálló tanulásra is alkalmas legyen. Tanári gyakorlatomban évről évre szükség volt saját gyakorlóanyagok összeállítására és a módszertani kultúra finomhangolására. A kiadóval való közös törekvés és összhang eredményeként született meg ez a gyönyörű, korszerű tankönyv.

Üdvözlettel
Szűcsné Molnár Ágnes”

Új tankönyv Szűcsné Molnár Ágnestől:
Gépírás

Lapozzon bele a könyvbe! 2023. március 9-ig a könyv teljes tartalma regisztráció, bejelentkezés és előfizetés nélkül is megtekinthető!

 

Gépírás

Gépírás