GS K-03
Szerző(k): Balatonyi- Venczel Rita

Matematika szakiskolásoknak 9.

ISBN: 978 963 9702 76 9
Terjedelem: 204 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2013
Foglalkozás(ok): A szakképzés minden területe

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

1 500 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

Licenc
900 Ft

Rohamosan fejlődő világunkban az tud boldogulni, aki ismeri a matematikai összefüggéseket és törvényszerűségeket. A logikus gondolkodás, a problémamegoldás elengedhetetlen azok számára, akik helyt akarnak állni a mindennapi életben. Ahhoz, hogy egy szakmában sikeresek legyünk fontos, hogy a felmerülő kérdéseket, feladatokat megértsük és könnyedén meg is tudjuk oldani. Ehhez szeretnék segítséget nyújtani. A problémákat nem oldhatjuk meg a tanulók helyett, de a tankönyvben szerepelő elméleti áttekintéssel, valamint a kidolgozott mintapéldákkal és a számos gyakorlófeladattal segíteni tudunk abban, hogy fejődjön a számolási és az önálló problémamegoldó készség, a logikus gondolkodás.


A tankönyvben megtalálható az összes olyan ismeret, ami hasznos lehet a szakmák tanulása és gyakorlása során. Az egymásra épülő fejezetekben átismételjük azokat a fogalmakat, összefüggéseket, amelyeket már az általános iskolában is tanultatunk, illetve kiegészítjük azokat újabb ismeretekkel. Az új fogalmakat egy-egy, általában a hétköznapi életből vett kidolgozott mintapéldán keresztül vezetjük be, majd a tapasztalat alapján megfogalmazzuk a pontos definíciókat, összefüggéseket. Az anyagrész elmélyítését további mintapéldák, valamint gyakorlófeladatok segítik. A mintapéldákat zöld háttérszínű keretbe helyeztük, melyek alatt azok részletes megoldása szerepel. Egyes mintafeladatok megoldásánál több lehetőséggel is találkozhatunk. Célszerű mindegyiket áttanulmányozni, majd kiválasztani a legérthetőbb eljárást. Az anyagrészek után számos önálló gyakorlásra szánt feladat található, melyek közvetlenül a tárgyalt anyagra épülnek. Ezen gyakorlófeladatok megoldása során tudjátok elmélyíteni a megismert fogalmakat, összefüggéseket. Az egyes feladatok megoldásához az internet is segítséget nyújthat. A tankönyv végén olvasható tárgymutató segítségével a leglényegesebb ismeretek könnyen visszakereshetők.
 
 

 

I.Halmazok
9
1.Törd a fejed!
9
2.A halmaz fogalma
12
Gyakorlófeladatok
14
3.Részhalmaz, halmazok közös része (metszete), halmazok egyesítettje (uniója)
15
Gyakorlófeladatok
18
4.Számhalmazok
20
4.1.Tízes számrendszer, számegyenes
20
4.3.Egész számok
21
4.2.Természetes számok
21
4.4.Racionális számok
22
4.5.Valós számok
23
4.6.Számok írása, olvasása
23
4.7.Számok kerekítése
24
Gyakorlófeladatok
25
II.Műveletek racionális számokkal
27
1.Műveletek egész számokkal
27
1.1.Az összeadás művelete
27
1.2.A szorzás művelete
28
1.3.A hatványozás művelete
29
1.4.A kivonás művelete
30
1.5.Az osztás művelete
31
Gyakorlófeladatok
33
2.Műveletek sorrendje
35
Gyakorlófeladatok
37
3.Számológép használata
38
3.1.Műveletek elvégzése számológéppel
40
Gyakorlófeladatok
41
4.1.Törtek értelmezése
42
4.Műveletek törtekkel
42
4.2.Törtek egyszerűsítése és bővítése
43
Gyakorlófeladatok
44
4.3.Törtek összeadása és kivonása
45
4.4.Törtek szorzása és osztása egész számmal
45
4.5.Törtek szorzása és osztása törttel
45
4.6.Törtek hatványozása
45
Gyakorlófeladatok
47
5.2.Műveletek tizedes törtekkel
50
5.1.Tizedes tört értelmezése
50
5.Műveletek tizedes törtekkel
50
Gyakorlófeladatok
52
6.Műveletek hatványokkal
53
Gyakorlófeladatok
55
7.A négyzetgyökvonás művelete
56
Gyakorlófeladatok
58
III. A mérés
59
1.Összehasonlítás méréssel
59
Gyakorlófeladatok
61
2.A hosszúság és a tömeg mérése
62
2.1.A hosszúság mérése
62
2.2.A tömeg mérése
63
3.Az idő és a hőmérséklet mérése
64
3.1.Az idő mérése
64
3.2.Hőmérséklet mérése
65
4.A terület mérése
66
5.1.Térfogat mérése
68
5.A térfogat és űrtartalom mérése
68
5.2.Az űrtartalom mérése
69
Gyakorlófeladatok
70
IV. Arány, arányosság, százalékszámítás
73
1.Arány, aránypár, arányos osztás
73
Gyakorlófeladatok
79
2.Egyenes arányosság
80
Gyakorlófeladatok
82
3.Fordított arányosság
84
Gyakorlófeladatok
87
4.Százalékszámítás
88
Gyakorlófeladatok
91
5.Százalékszámítás alkalmazása a mindennapokban
93
Gyakorlófeladatok
97
V.Grafikonok, diagramok, mindennapok statisztikája
99
1.A koordináta-rendszer
99
Gyakorlófeladatok
102
2.Mennyiségek közötti összefüggések ábrázolása grafikonnal
103
Gyakorlófeladatok
106
3.Az egyenes és a fordított arányosság grafikonja
109
Gyakorlófeladatok
112
4.Mindennapok statisztikája
114
4.1.Statisztikai adatok ábrázolása
114
4.2.Adatok jellemzése
117
Gyakorlófeladatok
118
VI. Algebrai kifejezések, egyenletek
119
1.Algebrai kifejezések
119
2.1.Algebrai kifejezések összevonása
122
2.Műveletek algebrai kifejezésekkel
122
2.2.Algebrai kifejezések szorzása
123
2.3.Algebrai kifejezések osztása
123
Gyakorlófeladatok
124
3.Elsőfokú egyenletek
126
4.Szöveges feladatok megoldása következtetéssel vagy elsőfokú egyenlettel
126
Gyakorlófeladatok
129
Gyakorlófeladatok
134
5.Képletek használata
136
Gyakorlófeladatok
137
VII. geometriai ismeretek
139
1.Alapvető geometriai fogalmak
139
1.1.Térelemek kölcsönös helyzete
139
1.2.Térelemek távolsága
140
2.A szögek
141
3.4.Merőleges szerkesztése egyenesre külső pontból
142
3.3.Merőleges szerkesztése egyenes adott pontjában
142
3.2.Szög felezése
142
3.1.Szakasz felezése
142
3.Szerkesztések
142
3.5.Adott egyenessel párhuzamos egyenes szerkesztése
143
3.6.Szakasz egyenlő részekre osztása
143
Gyakorlófeladatok
144
4.Háromszögek
146
4.1.Összefüggések a háromszögben
146
Szögek szerinti csoportosítás
149
Oldalak szerinti csoportosítás
149
4.2.Háromszögek csoportosítása
149
4.3.Háromszögek nevezetes vonalai és pontjai
150
4.4.Háromszögek területe
150
Gyakorlófeladatok
152
4.5.Derékszögű háromszögek
154
Thalész-tétel
154
Pitagorasz-tétel
155
Gyakorlófeladatok
156
5.1.Speciális négyszögek
158
5.Négyszögek
158
Gyakorlófeladatok
162
6.Sokszögek, kör
164
Gyakorlófeladatok
166
7.Terület és kerületszámítás a mindennapokban
167
Gyakorlófeladatok
169
8.Egyszerű testek
171
8.1.Hasábok
171
8.2.Henger
172
8.4.Kúp
173
8.3.Gúla
173
8.5.Gömb
174
9.Testek felszínének és térfogatának kiszámítása
175
Gyakorlófeladatok
177
10. Képletgyűjtemény
180
VIII. Hányféleképpen? Valószínű? Kérem a következőt!
181
1.Hányféleképpen
181
Gyakorlófeladatok
184
2.Valószínűségi kísérletek
186
Gyakorlófeladatok
188
3.Események valószínűségének kiszámítása
189
Gyakorlófeladatok
190
4.Kérem a következőt!
192
Gyakorlófeladatok
194
5.Számtani sorozatok
195
Gyakorlófeladatok
197
6.Mértani sorozatok
198
Gyakorlófeladatok
200

A szakképzés minden területén használható:az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. EMMI rendelet 8. számú mellékletében megjelent 8.2.3. Matematika kerettantervhez.

Kapcsolódó könyvek