GS 0-25
Szerző(k): Szerényi Attila

Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban

ISBN: 978 963 9702 38 7
Terjedelem: 96 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2011
Foglalkozás(ok): A szakképzés minden területe

E-Book - Tablet verzió

Licenc
660 Ft

E-Book - Tanári verzió

8
Licenc
6 600 Ft

A kiadvány forgalmazása megszűnt, helyette a GS-0-41 Munka-, baleset- és környezetvédelem tankönyv rendelhető!

A könyv az MKIK által kidolgozott központi programokhoz készült. Ez a korábbi tartalmakat határozta meg jórészt a követelmények között. A témakörhöz kevés elméleti óraszámot írtak elő. Ehhez igazodva a könyv a korábbi munkavédelmi témájú kiadványokhoz képest csak 96 oldalas lett.

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt, szabványokat és előírásokat alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a balesetmentes munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázzák. Ezen témakörök alapos ismerete mind a leendő munkavállalók, mind pedig a munkáltatók számára elengedhetetlen.

A harmadik fejezetben többek közt megismerkedhet az olvasó az anyagmozgatás szabályaival, a veszélyes anyagok tárolásával, a különböző veszélyeket jelző szimbólumokkal. A tűzvédelem előírásaival, a tűz jelzésével, a teendőkkel, valamint a munka-egészségüggyel külön foglalkozunk. Ehhez kapcsolódónak az elsősegélynyújtási ismeretek. Itt azokkal a sérülésekkel és ellátásukkal lehet megismerkedni, amelyek az építési helyszínen előfordulhatnak. A környezetvédelem legfontosabb feladatait is vizsgáljuk. A témakörök végére a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorlófeladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére.

A többi modulkönyvünkhöz hasonlóan igen gazdagon illusztrált kiadványt bármely szakma tanulói sikerrel használhatják.

 

 

1. A munkavédelem alapvető ismeretei
5
1.1. A munkavédelmi törvény
5
1.2. A munkavédelem alapfogalmai
6
1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
7
1.3.1. Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek
7
1.3.2. A munkavédelem hatósági felügyelete
8
1.4. Munkahelyi kockázatértékelés
9
Kérdések és gyakorlófeladatok
10
2.1.1. A munkahely kialakítása
11
2.1. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
11
2. A biztonságos munkavégzés feltételei
11
2.1.2. Munkahelyi rend, tisztaság
14
2.2. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
15
2.3. Egészségügyi megfelelőség
15
2.3.1. Előzetes orvosi vizsgálatok
16
2.3.3. Soron kívüli munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
17
2.3.2. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok
17
2.3.4. Alkalmassági vélemény
18
2.3.5. A záróvizsgálat
18
2.4. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
18
Kérdések és gyakorlófeladatok
20
3. Munkabiztonsági követelmények
21
3.1. A munkavégzés összehangolása
21
3.2.1. Darabáruk
22
3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
22
3.2.2. Folyadékok
23
3.2.3. Ömlesztett anyagok
24
3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
24
3.4. Anyagmozgatás
25
3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
26
3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
28
3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
30
3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
31
3.4.4.1. Emelőberendezések
31
3.4.4.2. Szállítóeszközök
33
3.5. Közlekedés a munkaterületen
34
3.5.1. A közlekedési utak biztosítása
34
3.5.2. Munkahelyek és közlekedési utak megvilágítása
34
3.6. Gépek biztonságtechnikája
35
3.5.5. Anyagcsúszdák
35
3.5.4. Rakodók (rámpák)
35
3.5.3. Menekülési utak és vészkijáratok
35
Kérdések és gyakorlófeladatok
37
4. Tűzvédelmi ismeretek
39
4.1. A tűzvédelmi törvény, alapfogalmak
39
4.2. A tűzveszélyességi osztályok
40
4.3. Tűzveszélyes tevékenységek
40
4.3.1. Tűzveszélyes tevékenységek a munkahelyen
41
4.3.2. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység
42
4.3.3. Munkahely kialakítása
42
4.4. A tűzoltás módjai
43
4.5. Oltóanyagok
43
4.6. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
44
4.7. A tűz jelzése
44
4.8. A tűzvédelmi oktatás
45
Kérdések és gyakorlófeladatok
46
5. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
47
5.1. Fizikai ártalmak
47
5.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
47
5.1.2. A zajártalom
47
5.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
48
5.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
49
5.1.5. A munkahelyi klíma
49
5.1.6. A porártalom
50
5.2. Kémiai ártalmak
51
5.3. Biológiai veszélyek
51
5.4. Pszichoszociális veszélyek
51
5.5. A foglalkozási betegségek
52
5.6. Az egyéni védőeszközök használata
52
5.7. Egyéni védőeszközök az építőiparban
53
5.7.1. Fejvédő eszközök
53
5.7.2. Arcvédő eszközök
54
5.7.3. Szemvédő eszközök
55
5.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
55
5.7.5. Hallószerveket védő eszközök
55
5.7.6. Kézvédő eszközök
56
5.7.7. Lábvédő eszközök
57
5.7.8. Védőruhák
57
5.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
57
5.8. Biztonsági szín- és alakjelek
58
Kérdések és gyakorlófeladatok
63
6. Baleset, elsősegélynyújtás
65
6.1. A baleset fogalma
65
6.2. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
66
6.3. Az elsősegélynyújtás
67
6.4. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
67
6.4.1. Különböző sebek
67
6.4.2. Kötések
68
6.4.3. Vérzések
69
6.4.4. Égési sérülések
69
6.5. Csont-, izom- és ízületi sérülések
70
6.6. Mérgezések
70
6.7. Heveny rosszullétek
72
6.8. Különleges helyzetek
73
6.9. Eszméletvesztés
73
6.10. Villamos áram okozta sérülések
74
6.11. Újraélesztés
76
Kérdések és gyakorlófeladatok
78
7. Környezetvédelem
79
7.1. Alapfogalmak
79
7.2. Talaj és talajszennyezés
80
7.2.1. Talajkárosodások
80
7.2.2. Talajvédelem, talajtisztítás
80
7.3.2. A víz tisztítása, kezelése
81
7.3.1. A vízszennyezés
81
7.3. Víz és vízszennyezés
81
7.4. A szennyvíz
82
7.5. Levegő és levegőszennyezés
82
7.5.1. Levegőszennyezés, légszennyező anyagok
83
7.5.2. Légszennyező források
83
7.5.3. A légszennyezés hatásai
83
7.6.2. Az építészeti örökség védelme
84
7.6.1. Az épített környezet fenntartása és használata
84
7.6. Az épített környezet védelme
84
7.5.4. Védekezés
84
7.7. A hulladékok
85
7.7.1. Hulladékgazdálkodás
85
7.7.2. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
86
Kérdések és gyakorlófeladatok
88
8.1. Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében
89
8. Munkavédelem az építőipari munkahelyeken
89
8.2. Az építési munkahelyek minimális követelményei
90
8.3. Az építési munkahelyek különleges követelményei
90
8.3.1. A munkavégzéshez szükséges tér
90
8.3.2. Elsősegély
91
8.3.3. Egyéb rendelkezések
91
Kérdések és gyakorlófeladatok
92

MKIK 2012 (A szakképzés minden területe)
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

MKIK 2016
10101-12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Szakmai munka és balesetvédelem

Tartalmak összehasonlítása

 GS 0-25 Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra óravázlatok        ✓ 
Kapcsolódó könyvek