GS 5-05
Szerző(k): Bársony István

Műszaki ábrázoló geometria

ISBN: 963 867 928 4
Terjedelem: 272 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2008
Foglalkozás(ok): Felsőoktatás - Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 2-6 munkanap

db
690 Ft

A könyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken, csak a rendelkezésre álló készlet erejéig rendelhető. A kiadványt a GS 5-05-II Műszaki ábrázolás és szabadkézi rajz című tankönyv helyettesíti!

A Műszaki ábrázoló geometria című, A4-es formátumú könyvünk a szakközépiskolákban és felsőoktatásban tanulók számára készült. A műszaki rajz készítésének eszközeinek, valamint a rajzi elemek bemutatása után a síkgeometriai fogalmakat, szerkesztéseket mutatjuk be. A térgeometriai ismereteket az egyszerűbb síklapú és görbe felületű testek ismertetésével indítjuk. A vetületi, az axonometrikus, a perspektivikus ábrázolások kidolgozott mintafeladatokon keresztül részletesen bemutatásra kerülnek. A könyvben áthatásokkal, árnyékszerkesztéssel is foglalkozunk. A fejezetek olyan mintafeladatokat tartalmaznak, amelyek a tanulást és gyakorlást nagymértékben segítik.

 

  1. Műszaki rajz eszközei, elemei
5
    1.1. Rajzeszközök
5
    1.2. Rajzeszközök használata, karbantartása
6
    1.3. Szabványos papírméret, feliratozás, méretarány
7
    1.4. Koordinátával adott feladatok felvétele
7
  2. Síkgeometriai alapfogalmak
9
    2.1. Geometriai alapfogalmak
9
    2.2. Szögek szögpárok
10
    2.3. Pont és egyenes, párhuzamos egyenesek távolsága
11
    2.4. Síkidomok osztályozása
11
    2.5. A kör és részei
13
    2.6. Egybevágóság, hasonlóság
13
  3. Síkgeometriai szerkesztések
15
    3.1. Szakasz és szög felezése, részekre osztása
15
    3.2. Nevezetes szögek szerkesztése
15
    3.3. Síkidomok szerkesztése alapadatokból
16
      3.3.1. Háromszögek szerkesztése
16
      3.3.2. Négyszögek szerkesztése
17
      3.3.3. Szabályos sokszögek szerkesztése
19
    3.4. A kör érintője, két kör érintője
20
    3.5. Egymást érintő körök
23
    3.6. Síkgörbék
23
      3.6.1. A kör szerkesztése
23
      3.6.2. Az ellipszis szerkesztése
25
      3.6.3. Parabola szerkesztése
26
      3.6.4. Hiperbola szerkesztése
26
      3.6.5. További síkgörbék szerkesztése
27
    3.7. Szögek, síkidomok másolása
29
      3.7.1. Szög másolása
29
      3.7.2. A síkidomok másolása
30
  4. Térgeometriai fogalmak
31
    4.1. A test fogalma
31
    4.2. A síklapú testek és származtatásuk
31
      4.2.1. A hasáb
31
      4.2.2. A gúla
31
    4.3. A forgástestek és származtatásuk
32
      4.3.1. A henger
32
      4.3.2. A kúp
33
      4.3.3. A gömb
34
      4.3.4. A gyűrű (tórusz)
34
  5. Vetületi ábrázolás
35
    5.1. Középpontos vetítés
35
    5.2. Párhuzamos vetítés
36
      5.2.1. Ferde vetítés
36
      5.2.2. Merőleges vetítés
36
    5.3. Rekonstruálás
37
    5.4. A kétképsíkos ábrázolás
37
      5.4.1. Pontok ábrázolása
38
      5.4.2. Egyenesek ábrázolása
39
      5.4.3. Síkok ábrázolása
45
      5.4.4. Síkra illeszkedő egyenesek és pontok ábrázolása
47
      5.4.5. Síkidomok ábrázolása
51
      5.4.6. Síkkal párhuzamos egyenesek és síkok ábrázolása
53
      5.4.7. Térelemek merőlegessége
56
      5.4.8. Sík és egyenes döféspontja, két sík metszésvonala
56
      5.4.9. Síklapú testek ábrázolása
65
      5.4.10. Forgástestek és görbe felületű testek ábrázolása
66
        5.4.10.1. Kúp
67
        5.4.10.2. Henger
67
        5.4.10.3. Gömb
68
        5.4.10.4. Tórusz
68
    5.5. Új képsíkok felvétele (transzformáció)
70
      5.5.1. Transzformáció
70
      5.5.2. Többszörös transzformáció
72
      5.5.3. A harmadik képsík
75
    5.6. Méretes feladatok
81
      5.6.1. Merőleges térelemek ábrázolása
81
      5.6.2. Síkidomok valódi méretének meghatározása transzformációval
83
      5.6.3. Sík leforgatása
86
      5.6.4. Affinitás
87
      5.6.5. Síkidom valódi méretének meghatározása leforgatással
88
      5.6.6. Térelemek távolsága és szöge
89
  6. Testek ábrázolása
103
    6.1. Testek két nézetben történő ábrázolása
103
    6.2. Testek ábrázolása három nézetben
104
    6.3. Síklapú testek szerkesztése
109
    6.4. Síklapú testek síkmetszése
115
    6.5. Fedélidomok szerkesztése
129
    6.6. Forgástestek síkmetszése
144
      6.6.1. A henger síkmetszése
144
      6.6.2. A kúp síkmetszése
147
      6.6.3. A gömb síkmetszése
150
    6.7. Méretes feladatok
157
      6.7.1. Síklapú testek kiterítése
157
      6.7.2. Forgástestek kiterítetése
159
      6.7.3. Fedélsíkok valódi mérete
164
  7. Áthatások
171
    7.1. Síklapú testek döfése egyenessel
171
    7.2. Forgástestek döfése egyenessel
172
    7.3. Síklapú testek áthatása
173
      7.3.1. Két hasáb áthatása
174
      7.3.2. Gúla és hasáb áthatása
176
      7.3.3. Két gúla áthatása
178
      7.3.4. Síklapú alakzatok áthatása a műszaki gyakorlatban
180
    7.4. Forgástestek áthatása
190
      7.4.1. Két henger áthatása
190
      7.4.2. Henger és kúp áthatása
194
      7.4.3. Henger és gömb áthatása
196
      7.4.4. Kúp és gömb áthatása
199
      7.4.5. Két gömb áthatása
200
    7.5. Síklapú- és forgástestek áthatása
207
  8. Axonometrikus ábrázolás
211
    8.1. Az axonometria és típusai
211
      8.1.1. Szabad axonometria
213
      8.1.2. Merőleges axonometria
214
      8.1.3. Ferde axonometria
217
    8.2. A műszaki gyakorlatban használt tengelykeresztek
217
      8.2.1. Izometrikus axonometria
217
        8.2.1.1. Testek ábrázolása izometrikus axonometriában
217
      8.2.2. Dimetrikus axonometria
220
        8.2.2.1. Testek ábrázolása dimetrikus axonometriában
220
      8.2.3. Kavalier-axonometria
223
        8.2.3.1. Testek ábrázolás kavalier axonometriában
223
      8.2.4. Katona perspektíva
225
        8.2.4.1. Testek ábrázolása katona perspektívában
225
  9. Árnyékszerkesztés
238
    9.1. Pont és egyenes árnyéka
239
    9.2. Síkidomok árnyéka
240
    9.3. Testek árnyékai
241
      9.3.1. Síklapú testek árnyékai
241
      9.3.2. Forgástestek árnyékai
244
    9.4. Íves felületre vetett árnyékok
245
  10. Perspektíva
252
    10.1. A perspektív ábrázolási rendszer
252
      10.1.1. A perspektív kép keletkezése, tulajdonságai
252
      10.1.2. Rekonstruálás
253
      10.1.3. Vízszintes szakaszok felezése, arányos osztása
254
      10.1.4. Vízszintes szakaszok valódi hossza
254
      10.1.5. Vízszintes síkban fekvő négyzetes háló megadása perspektívában
255
      10.1.6. Vízszintes sík képsíkba forgatása
256
      10.1.7. Függőleges szakaszok valódi hossza
257
      10.1.8. Függőleges síkban fekvő négyzetes háló megadása perspektívában
257
    10.2. A perspektív rendszer felvételének szempontjai
259
    10.3. Egyiránypontos perspektíva
259
    10.4. Kétiránypontos perspektíva
260
    10.5. Ferde egyenesek iránypontjai
261
    10.6. Három iránypontos perspektíva
263
MKIK 2012
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Ábrázoló geometria
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Műszaki ábrázolási gyakorlat
 
MKIK 2016
11636‐16 Építőipari ágazati smeretek - Ábrázoló geometria
 
  Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír alapú X X
 Használható: Tablet (mobiltelefon) X X X
 Használható: PC, kivetítő, interaktív tábla X X X
 Oldalak, képek: fekete-fehér X X
 Oldalak, képek: színes X X X
 Nagyítás: szöveg, rajz, kép X X X
 Kiadói extra tartalmak X X X
 Saját kiegészítések elhelyezése X X X
 Internet, böngésző szükséges X X X
 Hozzáférés korlátlan X X

 

Kapcsolódó könyvek
Szabadkézi rajz
224 oldal, Kiadás: 2006
RSZ-5-06