GS 5-10
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Munka- és környezetvédelem

ISBN: 978 963 9702 47 9
Terjedelem: 256 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2012
Foglalkozás(ok): Magasépítő technikus - Mélyépítő technikus

E-Book - Tanári verzió

Licenc
15 000 Ft
A könyv kifejezetten a magas- és mélyépítő technikusok számára készült. A témaköröket a korábbi GS-0-09 kódjelű tankönyv, illetve a kerettantervek tartalmi ajánlásai alapján állítottuk össze. Természetesen a vizsgakérdéseket is figyelembe vettük.
 
A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázza. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek teljesítése, illetve ismerete mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók érdeke. Az 5. fejezet a tűzvédelemhez kapcsolódó tananyagrészekkel foglalkozik, így égéselmélettel, a tűzjelzés, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával. A következő 6. fejezet a munkaegészségüggyel, foglalkozási ártalmakkal és az egyéni védőeszközökkel foglalkozik. Ezután az elsősegélynyújtást mutatjuk be, szemléletes ábraanyag segítségével. Az építőiparhoz köthető környezetvédelem témakörét is vizsgáljuk. A 9-10. fejezetben az egyes építőipari munkákhoz kapcsolódó legfontosabb munkavédelmi szabályokat, gyakorlati tudnivalókat ismertetjük.
 
A könyv fejezeteinek végére könnyű, a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorló feladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére, ismétlésére. A tanuló a válaszokat a kihagyott helyekre írhatja be. A könyvben emellett órán, illetve otthon elvégezhető kis feladatokat helyeztünk el, melyek alkalmasak az ismeretek szélesítésére, az érdeklődés felkeltésére.
 
1. A munkavédelem célja, alapfogalmai
5
1.1. A munkavédelmi törvény
5
1.2. A munkavédelem alapfogalmai
7
1.3. Létesítés és üzembe helyezés
10
1.3.1. Előzetes vizsgálat
10
1.3.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
10
1.3.3. Soron kívüli ellenőrzés
11
1.3.4. Felülvizsgálatok
11
1.4. Veszélyforrások
12
1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
13
Összefoglaló kérdések és feladatok
15
2. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
17
2.1. Az állam munkavédelmi feladatai
17
2.2. Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek
17
2.3. A munkavédelem hatósági felügyelete
18
2.4. A munkavédelemre vonatkozó szabványok és szabályok
20
2.5. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
20
2.5.1. A munkavédelmi képviselő
21
2.5.2. A Munkavédelmi Bizottság
22
2.6. Munkáltató munkavédelmi jogosultságai és kötelezettségei
22
2.7. A munkavállaló jogai és kötelezettségei
23
2.8. Utasítási jog, a munka megtagadása
24
2.9. A balesetek fogalma
25
2.10. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
26
Összefoglaló kérdések és feladatok
28
3.1.1. A munkahely kialakítása
31
3.1. Munkavállalók részére biztosított tárgyi feltételek
31
3. A biztonságos munkavégzés feltételei
31
3.1.2. A munkahelyi rend, tisztaság
34
3.2. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
35
3.3. Egészségügyi megfelelőség
35
3.3.1. Előzetes orvosi vizsgálatok
36
3.3.2. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok
37
3.3.3. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
37
3.4. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
38
3.3.5. A záróvizsgálat
38
3.3.4. Alkalmassági vélemény
38
Összefoglaló kérdések és feladatok
41
4. Munkabiztonsági követelmények
43
4.1. A munkavégzés összehangolása
43
4.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
44
4.3. Anyagmozgatás
46
4.3.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
47
4.3.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
49
4.3.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
51
4.3.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
52
4.3.4.1. Emelőberendezések
52
4.3.4.2. Szállítóeszközök
54
4.4. Közlekedés a munkaterületen
55
4.4.1. A közlekedési utak biztosítása
55
4.4.2. Munkahelyek és közlekedési utak megvilágítása
56
4.4.3. Menekülési utak és vészkijáratok
56
4.5. Veszélyes anyagok és keverékek
57
4.4.5. Anyagcsúszdák
57
4.4.4. Rakodók (rámpák)
57
4.6. A veszélyes anyagok osztályozása a CLP szerint
59
4.7. Veszélyszimbólumok és jelek
60
4.8. A villamosság biztonságtechnikája
64
4.8.1. Alapfogalmak
64
4.8.2. A létesítés
66
4.8.2.1. A létesítés általános előírásai
66
4.8.2.2. Az áramütés elleni védelem létesítése
67
4.8.2.3. Fürdőkádat, zuhanyt tartalmazó helyiség villamos berendezésének létesítése
72
4.8.3. Villamos berendezések és szerkezetek üzemeltetése
73
4.8.3.1. A hibavédelem (érintésvédelem) ellenőrzése
73
4.8.3.2. Az üzemeltetés előírásai
75
4.8.3.3. Érintésvédelmi osztályok
76
Összefoglaló kérdések és feladatok
77
5.1. Égéselméleti alapismeretek
81
5. Tűzvédelmi ismeretek
81
5.2. Az égés különböző fajtái
82
5.3. A tűzvédelmi törvény, alapfogalmak
84
5.4. A tűzveszélyességi osztályok
85
5.5. A tűzveszélyes tevékenységek
86
5.5.1. Tűzveszélyes tevékenységek a munkahelyen
86
5.5.2. A tűzveszélyes tevékenységekhez kapcsolódó szabályok
88
5.6. A tűzoltás módjai
89
5.7.1. A víz
90
5.7. Oltóanyagok és használatuk
90
5.7.2. Az oltógázok
91
5.7.3. Az oltóhabok
91
5.7.4. Az oltóporok
92
5.8. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
92
5.8.1. A tűzoltó készülékek elhelyezése és vizsgálata
93
5.9. A tűz jelzése
94
5.10. A tűzvédelmi szabályzat
95
5.11. A tűzvédelmi oktatás
95
5.12. A tűzvédelmi bírság és a kártérítés
96
Összefoglaló kérdések és feladatok
97
6. Munkaegészségügy, foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
99
6.1. Munkakörülmények, munkakultúra
99
6.2. Foglalkozási ártalmak
100
6.3. Fizikai ártalmak
101
6.3.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
101
6.3.2. A zajártalom
102
6.3.3. A rezgések által okozott ártalmak
105
6.3.4. A sugárzások által okozott ártalmak
107
6.3.5. A munkahelyi klíma
108
6.3.6. A porártalom
108
6.4. Kémiai ártalmak
109
6.5. Biológiai veszélyek
110
6.6. Pszichoszociális veszélyek
110
6.7. A foglalkozási betegségek
111
6.8. Az egyéni védőeszközök használata
112
6.9.1. Fejvédő eszközök
113
6.9. Egyéni védőeszközök az építőiparban
113
6.9.2. Arcvédő eszközök
114
6.9.3. Szemvédő eszközök
115
6.9.4. Légzőszerveket védő eszközök
116
6.9.5. Hallószerveket védő eszközök
116
6.9.6. Kézvédő eszközök
117
6.9.9. Egyéb biztonsági eszközök
118
6.9.8. Védőruhák, egész testet védő ruhák
118
6.9.7. Lábvédő eszközök
118
6.10. Egyes szakmák számára előirányzott egyéni védőeszközök
120
6.11. Biztonsági szín- és alakjelek
121
Összefoglaló kérdések és feladatok
126
7. Tennivalók vészhelyzetben, elsősegélynyújtás
129
7.1. Tennivalók vészhelyzetben
129
7.2. Elsősegélynyújtás
129
7.3. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
130
7.3.1. Különböző sebek
130
7.3.2. Kötések
131
7.3.3. Vérzések
132
7.3.4. Égési sérülések
133
7.4. Csont-, izom- és ízületi sérülések
134
7.5. Mérgezések
135
7.6. Heveny rosszullétek
137
7.7. Különleges helyzetek
138
7.8. Eszméletvesztés
139
7.9. Villamos áram okozta sérülések
140
7.10. Újraélesztés
142
7.11. Teendők gázszivárgás, gázömlés, gázrobbanás esetén
145
7.11.1. Teendők gázszivárgás esetén
145
7.11.2. Teendők gázömlés esetén
145
7.11.3. Teendők gázrobbanás esetén
146
7.12. Teendők tökéletlen égés vagy elégetlen égéstermék esetén
146
Összefoglaló kérdések és feladatok
147
8.1. Alapfogalmak
149
8. Környezetvédelem
149
8.2. A környezetvédelem alapelvei
150
8.3. A környezetszennyezés
150
8.4. A környezetvédelem eszközei
151
8.4.1. Jogi és igazgatási eszközök
151
8.4.2. Az állam környezetvédelmi feladatai
151
8.5.1.1. Természeti erők által okozott talajkárosodások
152
8.5.1. Talajkárosodások
152
8.5. Talaj és talajszennyezés
152
8.4.4. Az állampolgárok feladatai
152
8.4.3. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
152
8.5.1.2. Ipari tevékenységek által okozott talajkárosodások
153
8.5.2. Talajvédelem, talajtisztítás
153
8.6. Víz és vízszennyezés
154
8.6.1. A vízszennyezés
154
8.6.2. A víz tisztítása, kezelése
155
8.7. A szennyvíz
156
8.8.1. Levegőszennyezés, légszennyező anyagok
157
8.8. Levegő és levegőszennyezés
157
8.8.2. Légszennyező források
158
8.8.3. A szennyező anyagok légköri terjedése
158
8.8.4. A légszennyezés hatásai
158
8.8.5. A légszennyezés elleni védekezés
159
8.9. A fényszennyezés
159
8.10. természetvédelem
160
8.12. Az épített környezet védelme
161
8.11. Az erdők védelme
161
8.12.1. Az épített környezet fenntartása és használata
162
8.12.2. Az építészeti örökség védelme
162
8.13. Bontási munkák, építési hulladékok
163
8.14. A hulladékok
166
8.14.1. Hulladékgazdálkodás
168
8.14.2. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
170
Összefoglaló kérdések és feladatok
172
9.1. Koordinátorok kijelölése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében
177
9. Munkavédelem az építőipari munkahelyeken
177
9.2. Az építési munkahelyek minimális követelményei
178
9.3. Építési munkahelyek különleges követelményei
178
9.3.1. Munkavégzéshez szükséges tér
178
9.3.2. Elsősegély
179
9.3.3. Egyéb rendelkezések
180
9.4. Telepített gépek
180
9.5.1. Általános követelmények
182
9.5. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek
182
9.5.2. Talajmunka munkagéppel
184
9.5.2.1. A közlekedés feltételei
184
9.5.2.2. Védőtávolságok
184
9.5.2.3. Anyagszállítás
185
9.5.2.4. A munkavégzés feltételei
186
9.5.2.5. A gépek javítása, szállítása
187
9.6.2. kitermelés, lejárók, átjárók
188
9.6.1. A vezetékek feltárása
188
9.6. Földmunkák, anyagkitermelés, aknaépítés
188
9.6.3. Dúcolt és dúcolatlan munkagödör
189
9.7. Vízszigetelő munkák
191
9.7.1. Forró bitumen
191
9.7.2. Bitumenes lemez
191
9.8. Kőművesmunkák
192
9.8.1. Alapozások, szigetelések
192
9.8.2. Pillérek, falak
192
9.8.3. Kiváltások, födémek
193
9.8.4. Egyéb kőműves szerkezetek
194
9.9. Zsaluzatok és alátámasztó állványok
195
9.9.1. Összeszerelés
195
9.9.2. Bontás
196
9.10. Előre gyártott elemek
198
9.11. Beton- és vasbeton munkák
199
9.11.1. Acélbetétek megmunkálása
199
9.11.2. Betonkeverés
200
9.11.3. Betonozási munka
200
9.12. Tetőfedőmunkák
201
9.13. Felületképzések
203
9.13.1. Munkavédelem
203
9.13.2. Egészségvédelem
204
9.13.2.1. Festék és tapéta eltávolítása
204
9.13.2.2. Az anyagok felhasználása során betartandó szabályok
204
9.13.2.3. Eszközök használata
206
9.13.3. Tűzvédelem
206
9.13.4. Környezetvédelem
207
9.14.2. Egészségvédelem
208
9.14.1. Munkavédelem
208
9.14. Burkolómunkák
208
9.14.3. Tűzvédelem
209
9.15. Asztalosipari munkavédelem
210
9.15.1. Vésők, ráspolyok, reszelők, kézi gyaluk
210
9.15.2. A fűrészelés munkavédelme
211
9.15.2.1. A kézi fűrészelés
211
9.15.2.2. Asztalos-körfűrészgép
211
9.15.2.4. Motorfűrészek
212
9.15.2.3. Asztalos-szalagfűrészgép
212
9.15.3. Gyalugépek munkavédelme
213
9.15.3.1. Egyengető gyalugép
213
9.15.3.2. Vastagoló gyalugép
214
9.15.3.3. Többfejes gyalugép
214
9.15.4. Fúrógépek munkavédelme
215
9.15.5. Védőeszközök, védőberendezések asztalosmunka során
215
9.16. Nyílászárók szerelése
215
9.17.1. A támasztólétra használatának szabályai
216
9.17. Létrák
216
9.17.2. Kétágú létra használatának szabályai
217
9.18. Állványok tervezése, szabványok
218
9.18.1. Szerkezeti vázlat
218
9.18.2. Általános szerkezeti dokumentáció
218
9.18.3. Az állvány teherbírásának igazolása
219
9.19. Állványok munkavédelmi előírásai
220
9.18.4. A teljes szerkezeti dokumentáció tartalma
220
9.19.1. Építési állványok általános követelményei
221
9.19.2 Állványelemek követelményei
221
9.19.2.1. Állványpadozatok
221
9.19.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszkák munkavédelmi követelményei
222
9.19.3.1. Építési feljárók
223
9.19.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
223
9.19.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
223
9.19.5. Egyéb követelmények, oktatás
224
9.19.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
224
9.19.3.3. Építési lépcső
224
9.19.3.2. Építési átjárók
224
9.19.6. Az állványok vizsgálata, átvétele
225
Összefoglaló kérdések és feladatok
228
10. Bontási és átalakítási munkák munkavédelme
235
10.1. A bontási munkák előkészítése
235
10.2. A bontási munkák gyakorlati végrehajtása, sorrendje
236
10.2.2. Nyílászáró szerkezetek és válaszfalak bontása
237
10.2.1. Vezetékek, szerelvények és berendezések bontása
237
10.2.3. Burkolatok bontása
238
10.2.4. Tetőszerkezet és padlástéri falak bontása
238
10.2.5. Födémek, boltozatok, lépcsők bontása
238
10.2.6. Falak bontása
239
10.2.7. Bontási anyagok tárolása
240
10.3. A bontási munkák gépei
240
10.3.1. Golyós bontógép
240
10.3.2.1. Bontóolló
241
10.3.2. Lánctalpas kotrókra szerelhető segédszerkezetek
241
10.3.2.2. Betonroppantó
242
10.3.2.3. Bontókalapács
242
10.3.3. A törmelék rakodása
242
10.3.4. Bontásra alkalmas kisgépek
242
10.3.4.1. A fúró- és vésőkalapácsok
243
10.3.4.2. Kézi bontókalapács
243
Összefoglaló kérdések és feladatok
244
MKIK 2012
10109‐12 Építőipari műszaki alapismeretek - Munka- és környezetvédelem
 
MKIK 2016
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Munka- és környezetvédelem

Tartalmak összehasonlítása

 GS 5-10 Munka- és környezetvédelem Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
Kapcsolódó könyvek