GS 6-01
Szerző(k): Szerényi Attila - Walter Péter

Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

ISBN: 978 963 9702 32 5
Terjedelem: 204 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2014
Foglalkozás(ok): Gépész szakmacsoport

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

2 700 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

Licenc
1 620 Ft

E-Book - Tanári verzió

Licenc
16 200 Ft

A könyv az MKIK által kiadott központi programok előírásai alapján készült. Témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is, illetve a hétköznapi élet által támasztott elvárásokhoz. A könyvet az összes gépész szakmacsoportbeli képzéshez javasoljuk.

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázzák. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek teljesítése, ismerete mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdeke. A negyedik fejezet a gépiparban végezhető munkák biztonságtechnikai követelményeivel, illetve a munkahely létesítésének feltételeivel, ergonómiai ismeretekkel, érintésvédelemmel foglalkozik. A tűzvédelem témakörén belül égéselmélettel, tűzjelzéssel, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával és a tűzvédelmi oktatással ismerkedhet meg a tanuló. A következő két fejezet a foglalkozási ártalmak és az elsősegélynyújtás témaköreit mutatja be részletesen, szemléletes ábraanyag segítségével. A környezetvédelem legfontosabb témáinak és kérdéseinek ismertetésére a 8. fejezetben kerül sor. Itt részletesen tárgyaljuk többek között a vízminőséget befolyásoló tényezőket, a vízszennyezések eltávolításának eszközeit és módszereit, a légszennyező anyagok forrásait, a légszennyezés hatásait és a tisztítás/védekezés lehetőségeit. A hulladékgazdálkodás témájával is foglalkozunk. A könyv záró fejezete a gépészeti- épületgépészeti munkák (darabolás, hegesztés, forrasztás) során betartandó munkavédelmi előírásokat, legfontosabb ismereteket foglalja össze. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

1. A munkavédelem célja, alapfogalmai
5
1.1. A munkavédelmi törvény
5
1.2. A munkavédelem alapfogalmai
7
1.3. Létesítés és üzembe helyezés
10
1.3.1. Előzetes vizsgálat
10
1.3.2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat
11
1.3.4. Felülvizsgálatok
12
1.3.3. Soron kívüli ellenőrzés
12
1.4. Veszélyforrások
13
1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
14
1.6. Egyéni védőeszközök használata
15
Kérdések és gyakorlófeladatok
17
2.1. Az állam munkavédelmi feladatai
19
2. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései
19
2.2. A munkavédelem hatósági felügyelete
20
2.3. Munkáltató munkavédelmi jogosultságai és kötelezettségei
21
2.4. A munkavállaló jogai és kötelezettségei
22
2.5. A munkavédelemre vonatkozó szabványok és szabályok
23
2.6. Balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
24
2.7.1. A munkavédelmi képviselő
25
2.7. A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetése
25
2.7.2. A Munkavédelmi Bizottság
27
2.8. A pénzbírságok felhasználása
27
Kérdések és gyakorlófeladatok
28
3.1. Kéziszerszámok biztonságos használata és tárolása
29
3. A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei
29
3.2. A munkahely kialakítása
30
3.3. A munkahelyi rend és tisztaság
33
3.4. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
33
3.5. Egészségügyi megfelelőség
34
3.5.1. Előzetes orvosi vizsgálatok
35
3.5.3. Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
36
3.5.2. Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálatok
36
3.5.4. A záróvizsgálat
37
3.6. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
37
Kérdések és gyakorlófeladatok
39
4.2. Munkafolyamatra, technológiára és anyagra vonatkozó követelmények
41
4.1. A munkahely létesítésének követelményei, üzembe helyezés
41
4. Munkabiztonsági és Ergonómiai követelmények
41
4.3. Anyagmozgatás
43
4.3.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
43
4.3.2. Kézi anyagmozgatás egyszerűbb segédeszközökkel
44
4.3.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
46
4.3.4. Emelőgépek kezelése
47
4.4. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
48
4.5. Veszélyes anyagok és keverékek
49
4.6. A veszélyes anyagok osztályozása a CLP szerint
51
4.7. Veszélyszimbólumok és jelek
52
4.8. A villamosság biztonságtechnikája
56
4.8.1. Alapfogalmak
56
4.8.2.1. A létesítés általános előírásai
58
4.8.2. A létesítés
58
4.8.2.2. Az áramütés elleni védelem létesítése
59
4.8.2.3. Fürdőkádat, zuhanyt tartalmazó helyiség villamos berendezésének létesítése
64
4.8.3. Villamos berendezések és szerkezetek üzemeltetése
65
4.9.8.1. A hibavédelem (érintésvédelem) ellenőrzése
65
4.8.3.2. Az üzemeltetés előírásai
67
4.8.3.3. Érintésvédelmi osztályok
68
4.9. Biztonsági szín- és alakjelek
69
4.10. Röviden az ergonómiáról
73
4.10.1. Termékergonómia
73
4.10.2. Termelési rendszerek ergonómiája
74
Kérdések és gyakorlófeladatok
75
5.1. Égéselméleti alapismeretek
79
5. Tűzvédelmi ismeretek
79
5.2. Az égés különböző fajtái
80
5.3. A tűzvédelmi törvény, alapfogalmak
82
5.4. A tűzveszélyességi osztályok
83
5.5. A tűzveszélyes tevékenységek
84
5.6. A tűzoltás módjai
86
5.7.2. Az oltógázok
88
5.7.1. A víz
88
5.7. Oltóanyagok és használatuk
88
5.7.3. Az oltóhabok
89
5.7.4. Az oltóporok
89
5.8. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
90
5.9. A tűzoltó készülékek elhelyezése és vizsgálata
90
5.10. A tűz jelzése
91
5.11. A tűzvédelmi szabályzat
92
5.12. Tűzveszélyes tevékenység végzése
93
5.13. A tűzvédelmi oktatás
94
5.14. A tűzvédelmi bírság és a kártérítés
94
Kérdések és gyakorlófeladatok
96
6.1. Munkakörülmények, munkakultúra
99
6. Munka-egészségügy, foglalkozási ártalmak
99
6.2. Foglalkozási ártalmak
100
6.3. Fizikai ártalmak
101
6.3.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
101
6.3.2. Hang és zaj
102
6.3.3. Rezgések
105
6.3.4. Sugárzások
107
6.3.5. A munkahelyi klíma
108
6.4. Kémiai ártalmak
108
6.5. Biológiai veszélyek
109
6.6. Pszichoszociális veszélyek
110
6.7. A foglalkozási betegségek
111
Kérdések és gyakorlófeladatok
112
7.2. Elsősegélynyújtás
115
7.1. Tennivalók vészhelyzetben
115
7. Tennivalók vészhelyzetben, elsősegélynyújtás
115
7.3. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
116
7.3.1. Különböző sebek
116
7.3.2. Kötések
117
7.3.3. Vérzések
118
7.3.4. Égési sérülések
119
7.4. Csont-, izom- és ízületi sérülések
120
7.5. Mérgezések
121
7.6. Heveny rosszullétek
123
7.7. Különleges helyzetek
124
7.8. Eszméletvesztés
125
7.9. Villamos áram okozta sérülések
126
7.10. Újraélesztés
128
7.11. Teendők gázszivárgás, gázömlés, gázrobbanás esetén
131
7.11.1. Teendők gázszivárgás esetén
131
7.11.2. Teendők gázömlés esetén
131
7.12. Teendők tökéletlen égés vagy elégetlen égéstermék esetén
132
7.11.3. Teendők gázrobbanás esetén
132
Kérdések és gyakorlófeladatok
133
8. Környezetvédelem
135
8.1. Alapfogalmak
135
8.2. A környezetvédelem alapelvei
136
8.3. A környezetszennyezés
137
8.4.3. A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai
138
8.4.2. A környezetvédelem állami feladatai
138
8.4.1. Jogi és igazgatási eszközök
138
8.4. A környezetvédelem eszközei
138
8.4.4. Az állampolgárok feladatai
139
8.5. Talaj és talajszennyezés
139
8.5.1.2. Ipari tevékenységek által okozott talajkárosodások
140
8.5.1.1. Természeti erők által okozott talajkárosodások
140
8.5.1. Talajkárosodások
140
8.5.2. Talajvédelem, talajtisztítás
141
8.6. Víz és vízszennyezés
142
8.6.1. A vízigény
143
8.6.2.3. A víz biológiai tulajdonságai
144
8.6.2.2. A víz kémiai jellemzői
144
8.6.2.1. A víz fizikai tulajdonságai
144
8.6.2. Vízminőség, a víz tulajdonságai
144
8.6.2.4. Bakteriológiai vízminősítés
145
8.6.3. A vízszennyezés
146
8.6.4. A víz tisztítása, kezelése
147
8.6.4.1. Durva tisztítás
147
8.6.4.6. Gáztalanítás
148
8.6.4.5. Csírátlanítás, fertőtlenítés
148
8.6.4.4. Vízlágyítás
148
8.6.4.3. Kémiai tisztítás
148
8.6.4.2. Szűrés
148
8.7. A szennyvíz
149
8.8. Levegő és levegőszennyezés
150
8.8.1. Levegőszennyezés
150
8.8.2. Légszennyező anyagok
151
8.8.3. Légszennyező források
153
8.8.4. A szennyező anyagok légköri terjedése
154
8.8.5. A tüzelés okozta levegőszennyezés
154
8.8.6. A légszennyezés hatásai
155
8.8.8. A légszennyezés elleni védekezés
156
8.8.7. Az okozott károk
156
8.8.8.1 Gáztisztítás porleválasztással
157
8.8.8.2. Nedves gáztisztítás
158
8.8.8.3. Egyéb gáztisztító eljárások
158
8.9. A fényszennyezés
159
8.10. természetvédelem
160
8.12. A hulladékok
161
8.11. Az erdők védelme
161
8.12.1. Hulladékgazdálkodás
162
8.12.2. Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
163
8.13. A környezet használata után fizetendő díjak
165
8.14. A fenntartható fejlődésről
166
8.13.3. Termékdíj
166
8.13.2. Igénybevételi járulék
166
8.13.1. Környezetterhelési díj
166
Kérdések és gyakorlófeladatok
167
9.1.3. Csődarabolás
171
9.1.2. Lemezdarabolás
171
9.1.1. Nyújtás, zömítés, egyengetés
171
9.1. A kézi alakítások munka- és környezetvédelme
171
9. Munkavédelem a gépészeti munkahelyeken
171
9.1.4. Csőhajlítás
172
9.1.5. Peremezés
172
9.1.6. Kovácsolás
172
9.3. Biztonsági berendezések
173
9.2. A kisgépek használatának munkavédelmi ismeretei
173
9.4. Kézi megmunkálásnál használt gépi berendezések munkavédelmi ismeretei
174
9.4.1. Gépi fúrás
175
9.4.2. Gépi köszörülés
176
9.4.3. Gépi csőmenetmetszés
177
9.4.4. Fűrészelés
178
9.5.1.1. Gázpalackok általános kezelése, tárolása
179
9.5.1. A gázhegesztés biztonságtechnikája
179
9.5. A hegesztés munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
179
9.5.1.2. Gázpalackok szállítása
180
9.5.1.3. Gázpalackok használata
180
9.5.1.6. Egyéb palackkezelési szabályok
181
9.5.1.5. Az oxigéngázpalackok használata
181
9.5.1.4. Acetilén- (disszu)gázpalackok használata
181
9.5.1.7. Egyéni védelem
183
9.5.2. Az ívhegesztés biztonságtechnikája
184
9.5.2.1. Áramütés elleni védelem
184
9.5.2.2. A villamos ív sugárzó hatása
185
9.5.2.3. Az ívhegesztő levegővédelme
185
9.5.2.4. Az ívhegesztő egyéni védelme
186
9.6. A forrasztás munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretei
187
9.7. Munkahelyi rend, hulladéktárolás
187
9.8. Épületgépészeti biztonsági rendszerek
188
9.9. Épületgépészeti mechanikai csatlakozások
190
Kérdések és gyakorlófeladatok
192

MKIK 2012 (összes gépész szakképesítés)
10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

MKIK 2016 (összes gépész szakképesítés)
11692-12 Munka- és környezetvédelem

Tartalmak összehasonlítása

 GS 6-01 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  

 

Kapcsolódó könyvek
Munka-, baleset- és környezetvédelem
168 oldal, Kiadás: 2017
GS 0-41
Műszaki mechanika
256 oldal, Kiadás: 2017
GS 6-02