GS 0-41
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Munka-, baleset- és környezetvédelem

ISBN: 978-963-9702-97-4
Terjedelem: 168 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2017
Foglalkozás(ok):

Nyomtatott könyv

Raktárállapot: raktáron , Szállítási idő: 1-3 munkanap

2 700 Ft
db

E-Book - Tablet verzió

7
1
Licenc
1 620 Ft

E-Book - Tanári verzió

7
1
Licenc
16 200 Ft

A könyv kifejezetten az építőipari szakmák számára készült. Így a kőműves, ács, festő, burkoló, magas- és mélyépítő technikus stb. szakmák oktatásához használható a könyv. A témaköröket a korábbi tankönyveink fejezetei, illetve a kerettantervek tartalmi ajánlásai alapján állítottuk össze. Természetesen a vizsgakérdéseket és a jogszabályváltozásokat is figyelembe vettük.

A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a fontos munkabiztonsági követelményeket tisztázzák. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek ismerete és teljesítése mind a munkavállalók, mind pedig a munkáltatók érdeke.

Az elektromos áram minden építési munkafolyamat során széles körben használt. Ezért a 4. fejezetben adjuk meg azokat az alapfogalmakat, létesítési és üzemeltetési szabályokat, amiket az építési munkahelyen dolgozóknak tudni kell. Az 5. fejezet a tűzvédelemhez kapcsolódó tananyagrészekkel, így égéselmélettel, a tűzjelzés, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával, a tűzvédelmi szabályokkal és oktatással foglalkozik. A következő 6. fejezet a foglalkozási ártalmakkal és az egyéni védőeszközökkel foglalkozik. Ezután az elsősegélynyújtást mutatjuk be, szemléletes ábraanyag segítségével. Itt azokkal a sérülésekkel és ellátásukkal lehet megismerkedni, amelyek az építési helyszínen előfordulhatnak. Az építőiparhoz köthető környezetvédelem témakörét röviden vizsgáljuk. A 9-10. fejezetben az egyes építőipari munkákhoz kapcsolódó legfontosabb munkavédelmi szabályokat, gyakorlati tudnivalókat ismertetjük.

A tanulók számára nehéz témaköröket fotókkal, ábrákkal, olvasmányokkal tettük szemléletessé, könnyen feldolgozhatóvá. A könyv fejezeteiben a tananyagot teljesen átfogó kérdéseket és gyakorló feladatokat helyeztünk el, amelyek alkalmasak a megszerzett tudás rendszerezésére, átismétlésére, illetve az ismeretek szélesítésére, az érdeklődés felkeltésére. A feladatok órán, illetve otthon elvégezhetőek.

A kiadvány a GS-0-25 Biztonságos munkavégzés feltételei az építőiparban valamint a GS-5-10 Munka- és környezetvédelem tankönyvek helyett fog megjelenni a 2018/2019-es tanévtől!

 

1. A munkavédelem alapvető ismeretei
5
1.1. A munkavédelmi törvény
5
1.2. A munkavédelem alapfogalmai
6
1.3. Az állam munkavédelmi feladatai
8
1.3.2. Hatósági felügyelet
8
1.4. Veszélyforrások
10
1.5. Munkahelyi kockázatértékelés
11
1.6. A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei
12
1.7. Utasítási jog, a munka megtagadása
13
2. A biztonságos munkavégzés feltételei
15
2.1. Munkavállalóknak biztosított tárgyi feltételek
15
2.1.1. A munkahely kialakítása
15
2.1.1.1. A munkatér jellemzői
15
2.1.1.2. Közlekedési utak, menekülési útvonal
16
2.1.1.3. Egészségvédelem a munkahelyen
17
2.1.1.4. Munkavédelem a munkafolyamatok közben
18
2.1.2. Munkahelyi rend, tisztaság
18
2.2. Építési munkahelyek minimális követelményei
19
2.3. Építési munkahelyek különleges követelményei
20
2.3.1. A munkavégzéshez szükséges tér
20
2.3.3. Egyéb rendelkezések
21
2.3.2. Elsősegély
21
2.4. A biztonságos munkavégzés személyi feltételei
22
2.5. Egészségügyi megfelelőség
23
2.5.1. Alkalmassági vélemény
24
2.5.2. A záróvizsgálat
24
2.6.1. A munkavédelmi oktatás főbb témái
25
2.6. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása
25
2.6.2. A munkavédelmi oktatás ideje
26
3. munkabiztonsági követelmények
27
3.1. A munkavégzés összehangolása
27
3.2. Az anyagtárolás biztonságtechnikája
28
3.2.1. Darabáruk
28
3.2.3. Ömlesztett anyagok
29
3.2.2. Folyadékok
29
3.3. Veszélyes anyagok és keverékek
30
3.3.1. Osztályozás a CLP-rendelet szerint
32
3.3.2. Veszélyszimbólumok és jelek
32
3.4. Anyagmozgatás
34
3.4.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás
34
3.4.2. Kézi anyagmozgatás egyszerű segédeszközökkel
36
3.4.3. Anyagmozgatás kézi szállítóeszközökkel
37
3.4.4. Anyagmozgatás gépi eszközökkel
38
3.4.4.1. Emelőberendezések
38
3.4.4.2. Szállítóeszközök
39
3.5. Anyagcsúszdák
40
4.1. Alapfogalmak
41
4. A villamosság biztonságtechnikája
41
4.2. A létesítés
42
4.2.1. Alapvédelem
42
4.2.2. Hibavédelem, azaz érintésvédelem
43
4.2.2.1. Önműködő lekapcsolás hiba esetén
43
4.2.2.6. Földeletlen helyi egyenpotenciálra hozás
44
4.2.2.5. A környezet elszigetelése
44
4.2.2.4. Törpefeszültség
44
4.2.2.3. Villamos elválasztás
44
4.2.2.2. Kettős vagy megerősített szigetelés
44
4.3. Villamos berendezések üzemeltetése
45
4.4. Vizsgálati eredmény dokumentumai
46
5. Tűzvédelmi ismeretek
47
5.1. Égéselméleti alapismeretek
47
5.2. Az égés különböző fajtái
48
5.3. A tűzvédelmi törvény alapfogalmai
49
5.4. Anyagok tűzveszélyességi osztálya
50
5.5. Tűzveszélyes tevékenységek
51
5.6. Dohányzás, gyújtóeszközök szabályai
52
5.7. Tárolás szabályai
52
5.8. Szállítás és vontatás
53
5.9. A munkahely kialakítása
54
5.11. Oltóanyagok
55
5.10. A tűzoltás módjai
55
5.12. Tűzoltó eszközök és tűzoltó készülékek
56
5.13. A tűz jelzése
56
5.14. A tűzvédelmi szabályzat
57
5.15. A tűzvédelmi oktatás
58
6.1.1. Fizikai terhelésből eredő ártalmak
59
6.1. Fizikai ártalmak
59
6. Foglalkozási ártalmak, egyéni védőeszközök
59
6.1.2. A zajártalom
60
6.1.3. Rezgések által okozott ártalmak
61
6.1.4. Sugárzások által okozott ártalmak
62
6.1.5. A munkahelyi klíma
62
6.2. Kémiai ártalmak
63
6.1.6. A porártalom
63
6.3. Biológiai veszélyek
64
6.4. Pszichoszociális veszélyek
64
6.5. A foglalkozási betegségek
65
6.6. Egyéni védőeszközök használata
66
6.7. Építőipari egyéni védőeszközök
68
6.7.1. Fejvédő eszközök
68
6.7.3. Szemvédő eszközök
69
6.7.2. Arcvédő eszközök
69
6.7.4. Légzőszerveket védő eszközök
70
6.7.5. Hallószerveket védő eszközök
70
6.7.6. Kézvédő eszközök
71
6.7.7. Lábvédő eszközök
71
6.7.9. Egyéb biztonsági eszközök
72
6.7.8. Védőruhák
72
6.8. Biztonsági szín- és alakjelek
73
6.8.1. A biztonsági szín- és alakjelek jelentései
74
7. Baleset, elsősegélynyújtás
77
7.1. A baleset fogalma
77
7.2. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
78
7.4. Elsősegélynyújtás kisebb sérüléseknél
79
7.3. Az elsősegélynyújtás
79
7.4.1. Kötések
80
7.4.2. Vérzések
81
7.4.3. Égési sérülések
81
7.4.4. Idegen test a légúti rendszerben
82
7.4.5. Idegen test a szemben
83
7.5. Csont-, izom- és ízületi sérülések
84
7.6. Mérgezések
85
7.7. Újraélesztés
86
7.8. Eszméletvesztés
88
7.9. Villamos áram okozta sérülések
89
7.10. Heveny rosszullétek és különleges helyzetek
90
8. Környezetvédelem
91
8.1. Környezetvédelmi alapfogalmak
91
8.3. A környezetszennyezés
92
8.2. Környezetvédelmi alapelvek
92
8.4. A környezetvédelem jogi és igazgatási eszközei
93
8.5. Talaj és talajszennyezés
94
8.5.1. Talajkárosodások
94
8.5.2. Talajvédelem, talajtisztítás
94
8.7. A szennyvíz
95
8.6.2. A víz tisztítása, kezelése
95
8.6.1. A vízszennyezés
95
8.6. Víz és vízszennyezés
95
8.8. Levegő és légszennyezés
96
8.8.1. Légszennyező források
96
8.8.2. A légszennyezés hatásai és védekezés
96
8.9. Az épített környezet védelme
97
8.9.1. Az épített környezet fenntartása és használata
97
8.9.2. Az építészeti örökség védelme
98
8.10. Hulladékok
99
8.10.1. A hulladékok csoportosítása
99
8.10.2. Hulladek gyűjtés
100
8.10.3. Hulladek szálítása
100
8.10.4. Hulladékgazdálkodás
101
8.10.5. Veszélyes hulladékok kezelése
102
9. Bontási munkák munkavédelme
103
9.1. A bontás előkészítése
104
9.2. A bontási munkák végrehajtása, sorrendje
105
9.2.1. Vezetékek, szerelvények, berendezések bontása
106
9.2.2. Nyílászáró szerkezetek és válaszfalak bontása
106
9.2.3. Burkolatok bontása
106
9.2.4. Tetőszerkezet és padlástéri falak bontása
107
9.2.5. Födémek, boltozatok, lépcsők bontása
107
9.2.6. Falak bontása
108
9.2.7. Bontási anyagok tárolása
109
9.3. Azbeszttartalmú épületrészek bontása
110
9.4. A bontási munkák gépei
111
9.4.1. Golyós bontógép
111
9.4.2. Lánctalpas kotrókra szerelhető segédszerkezetek
111
9.4.2.1. Bontóolló
111
9.4.2.3. Bontókalapács
112
9.4.2.2. Betonroppantó
112
9.4.3. A törmelék rakodása
113
9.4.4. Bontásra alkalmas kisgépek
114
9.4.4.1. Fúró- és vésőkalapácsok
114
9.4.4.2. Kézi bontókalapács
114
10.1. Koordinátorok kijelölése
115
10. Munkavédelem építőipari munkahelyeken
115
10.2. Telepített gépek
116
10.3. Anyagkitermelő és anyagkezelő járművek
117
10.3.1. Általános követelmények
117
10.3.2. Talajmunka munkagéppel
118
10.3.2.1. A közlekedés feltételei
118
10.3.2.3. Anyagszállítás
119
10.3.2.2. Védőtávolságok
119
10.3.2.4. A munkavégzés feltételei
120
10.3.2.5. Teendők munkavégzés után
121
10.4. Földmunkák, anyagkitermelés, aknaépítés
121
10.4.1. A vezetékek feltárása
121
10.4.2. Kitermelés, lejárók, átjárók
122
10.4.3. Dúcolt és dúcolatlan munkagödör
123
10.5.2. Bitumenes lemez
124
10.5.1. Oldószeres bitumenmáz
124
10.5. Vízszigetelő munkák
124
10.5.3. Műanyag lemez
125
10.6. Kőművesmunkák
125
10.6.1. Alapozások
125
10.6.2. Pillérek, falak, kémények
126
10.6.3. Kiváltások, födémek
127
10.6.4. Egyéb kőműves szerkezetek
128
10.7. Zsaluzatok és alátámasztó állványok
129
10.7.1. Összeszerelés
129
10.7.2. Bontás
130
10.8. Előregyártott elemek
131
10.9.2. Betonkeverés
132
10.9.1. Acélbetétek megmunkálása
132
10.9. Beton- és vasbeton munkák
132
10.9.3. Betonozási munka
133
10.10. Tetőfedőmunkák
134
10.11. Felületképzések
135
10.11.1. Munkavédelem
135
10.11.2.1. Festék és tapéta eltávolítása
136
10.11.2. Egészségvédelem
136
10.11.2.2. Az anyagok felhasználása során betartandó szabályok
137
10.11.2.3. Eszközök használata
138
10.11.3. Tűzvédelem
139
10.11.4. Környezetvédelem
140
10.12. Burkolómunkák
141
10.12.1. Munkavédelem
141
10.12.2. Egészségvédelem
142
10.12.3. Tűzvédelem
143
10.13. Nyílászárók szerelése
143
10.14. Létrák
144
10.14.1. A támasztólétra használatának szabályai
145
10.14.2. Kétágú létra használatának szabályai
145
10.15. Állványok tervezése, szabványok
146
10.16.1. Építési állványok általános követelményei
147
10.16. Állványok munkavédelmi előírásai
147
10.16.2. Állványelemek követelményei
148
10.16..2.1. Állványpadozatok
148
10.16.3.1. Építési feljárók
149
10.16.3. Építési feljárók, átjárók, lépcsők
149
10.16.2.3. Csomópontok, keresztmerevítők követelményei
149
10.16.2.2. Korlát-, közép- és lábdeszkák követelményei
149
10.16.3.2. Építési átjárók
150
10.16.3.3. Építési lépcső
150
10.16.4. Mobil szerelő- és gurulóállványok
150
10.16.5. Egyéb követelmények, oktatás
151
10.16.6. Az állványok vizsgálata, átvétel
152
11. Feladatlapok
153

MKIK 2016 (kőműves, festő, burkoló, ács stb.)
10101-12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Szakmai munka és balesetvédelem

MKIK 2016 (magasépítő technikus)
11636-16 Építőipari ágazati ismeretek - Munka- és környezetvédelem

Kapcsolódó könyvek
Építési ismeretek
232 oldal, Kiadás: 2016
GS 0-40
Munkajogi és vállalkozási ismeretek
136 oldal, Kiadás: 2012
GS 0-29
A biztonságos munkavégzés feladatai a faiparban
148 oldal, Kiadás: 2013
GS 4-11