GS 0-04
Szerző(k): Szerényi István

Építőipari szakrajz

ISBN: 963 650 133 5
Terjedelem: 256 oldal
Formátum: A/4
Kiadás éve: 2006
Foglalkozás(ok): Ács - Burkoló - Kőműves - Magasépítő technikus

E-Book - Tanári verzió

13
53
Licenc
26 100 Ft

A könyv az építőipari szakmákhoz kapcsolódó rajzi tevékenységek elsajátításához nyújt segítséget. Az első három fejezetben a rajzi tevékenység bevezető ismereteit, eszközeit, lehetséges módozatait tárgyaljuk. A vonalfajták és méretarányok, a szabványírás és a mértani alapszerkesztések a műszaki rajzok szerkesztéséhez készítenek fel. A vetületi és axonometrikus, valamint a perspektívikus ábrázolás megértését mintafeladatok, a rajzokhoz kapcsolódó részletes leírások segítik elő. Az építmények rajzainak elkészítését bemutató fejezetek részletesen, mutatják be a jelöléseket, a rajzok formai követelményét. A 9. fejezetben egy konkrét példán keresztül kerül ismertetésre az alaprajzok, metszetek és homlokzatok megrajzolásának menete. A könyv további fejezetei a részletrajzok elkészítéséhez nyújtanak segítséget. A rajzok elkészítéséhez megismerkedhetünk azok méretarányával, az épület egészének és részleteinek kapcsolatával. A különböző szerkezeti részletek az épület megvalósításának sorrendjét követi az alapozástól a kemény és lágyfedésekig. A részletrajzok elkészítésének megértéséhez axonometrikus ábrák nyújtanak segítséget azzal, hogy a térbeli rajzok és a vetületükkel megadott részletek között jól átláthatóak a szerkezeti összefüggések. Külön fejezet foglalkozik a vasbeton anyagú épületrészek rajzaival, bemutatva a legjellegzetesebb vasalási módokat, szerkezeteket. A 16. fejezet röviden ismertetésre kerülnek az átalakítási, bontási, felmérési tervek is. Az építészet történetéről szóló fejezet rövid áttekintést ad az építészeti korokról és stílusokról. Az időrendi sorrendben feldolgozott leírások felsorolják a legjellegzetesebb épületeket, épületszerkezeti elemeket, alkalmazott építőanyagokat. A könyv befejező fejezete egy gyakorló rajzfeladat szöveges leírását tartalmazza, konkrétan megfogalmazva a megoldásra váró rajzfeladatokat, kidolgozásra kerülendő csomópontokat.

 

1. A rajzolás eszközei, az eszközök használata
5
1.1. A rajzolás alapjai
5
1.2. A rajzeszközök
5
1.3. A ceruzák
5
1.4. A körző
6
1.5. A vonalzók
6
1.8. A rajz- és pauszpapírok
7
1.7. A törlőgumi (radír)
7
1.6. A rajztábla
7
Gyakorló feladatok az 1. Fejezethez
8
2. A szabvány fogalma, a rajzi szabványok
11
2.1. Az építőipari szabványok
11
2.2 A szabványos rajzlapméretek, keretezések
12
2.3. Az építészeti rajzokon alkalmazott vonalfajták, vonalvastagságok
14
2.4. A méretarányok
15
2.5. A szabványírás
16
2.6. Betű típusok
17
Gyakorló feladatok a 2. Fejezethez
18
3. Geometriai szerkesztések
20
Gyakorló feladatok a 3. Fejezethez
37
4. Vetületi ábrázolás fogalma, fajtái
43
4.1. A térbeli alakzatok ábrázolása
43
4.2. A testek ábrázolása
43
4.3. A vetületi ábrázolás elemei, módszerei
44
4.4. A pont ábrázolása
46
4.5. Az egyenes ábrázolása
47
4.6. A síkok ábrázolása vetületekkel
47
4.7. Síklapú testek ábrázolása
47
4.8. Összetett testek ábrázolása
48
Gyakorló feladatok a 4. Fejezethez
50
5.2. Az egyméretű axonometria
59
5.1. Az axonometrikus ábrázolási mód tulajdonságai
59
5. Az axonometrikus ábrázolás fogalma, fajtái
59
5.3. A kétméretű axonometria
60
5.4. A frontális axonometria
61
5.5. A síklapú testek ábrázolása
61
5.6. Kocka ábrázolása
62
5.7. Hasáb axonometrikus ábrázolása
63
5.8. Gúla axonometrikus ábrázolása
64
Gyakorló feladatok az 5. Fejezethez
65
6. Látszati kép fogalma, készítése
68
6.1. A perspektivikus ábrázolás tulajdonságai
68
6.2. A perspektív rendszer felépítése
68
6.3. A perspektív képek megszerkesztése
70
Gyakorló feladatok a 6. Fejezethez
72
7. Az építész rajzokon használt jelölések
74
7.1. A szabványos anyagjelölések
74
7.2. A nyílászáró szerkezetek jelei
75
7.3. A berendezési tárgyak
79
8. Az építészeti rajz formai követelményei
82
Gyakorló feladatok a 8. Fejezethez
86
9. Az építészeti rajzfajták
90
9.1. A nézetek előállítása
90
9.2. Az alaprajz fogalma, fajtái, tartalma, készítése
91
9.3. A metszet fogalma, fajtái, tartalma, készítése
98
9.4. A homlokzati rajz fogalma, fajtái, tartalma, készítése
105
Gyakorló feladatok a 9. Fejezethez
109
10. Az építészeti tervdokumentáció
116
10.1. A tervdokumentáció fogalma, tartalma
116
10.2. A helyszínrajz
116
10.3. A vázlatterv
117
10.4. Az engedélyezési terv
118
10.5. A kiviteli tervek
120
Gyakorló feladatok a 10. Fejezethez
125
11. A részletrajzok
130
11.1. Részletrajzok rendeltetése, fajtái, alkalmazása
130
11.2. Alapozási részletek
131
11.3. Szigetelési csomópontok
135
11.4. Lábazati fal- és lábazat burkolat-részletek
137
11.5. Teherhordó falszerkezetek, pillérek csomópontjai
139
11.6. Falburkolatok rajzai
147
11.7. A födémszerkezetek
149
11.8. Áthidalók
158
11.9. Koszorúk, párkányok csomópontjai
159
11.10. Vázas épületek csomópontjai
161
Gyakorló feladatok a 11. Fejezethez
164
12. Az ács és tetőfedő szerkezetek rajzai
172
12.1. A fakötések
172
12.2. A fedélszerkezetek rajzai
178
12.2.1. A tetők valódi méretek meghatározása
179
12.2.2. Fedélszékek
180
12.3. Tetőfedő munkák
192
12.4. Bádogos szerkezetek
196
Gyakorló feladatok a 12. Fejezethez
198
13. A nyílászáró szerkezetek rajzai
200
14. A lépcsőszerkezetek rajzai
204
14.1. A lépcső méreteinek meghatározása
204
14.2. A lépcső megszerkesztése
205
14.3. A lépcsők szerkesztése
209
14.4. A húzottfokú lépcsők szerkesztése
210
14.5. A lépcsők alátámasztásáról
214
14.6. A lépcsőfokok a kialakítása
215
Gyakorló feladatok a 14. Fejezethez
216
15. A vasbeton szerkezetek rajzai
219
15.1. A zsaluzási tervek tartalmi, formai előírásai
219
15.2. A vasbeton szerkezetek tervrajzai
221
15.3. A vasbeton oszlopok és pillérek
223
15.4. A vasbeton koszorúk
223
15.5. A kéttámaszú vasbeton gerendák
224
15.6. Konzolos gerenda
225
15.7. A vasbeton lemezek
226
15.8. Az alul- és felülbordás födémek
227
15.9. A vasbeton lépcsők
227
Gyakorló feladatok a 15. Fejezethez
229
16. Egyéb tervdokumentációk
231
16.1. Átalakítási tervek fogalma, tartalma, rendeltetése
231
16.2. Bontási tervek fogalma, tartalma, rendeltetése
231
16.3. A felmérési terv
234
16.4. Idomterv
235
Gyakorló feladatok a 16. Fejezethez
236
17.1. Egyiptom és Mezopotámia
238
17. Építészet történet
238
17.2. Az ókori görögök
239
17.3. Az ókori Róma
239
17.4. Az ókeresztény és a bizánci építészet
240
17.5. A román építészet
241
17.6. A gótika
241
17.8. A barokk és a rokokó
242
17.7. A reneszánsz
242
17.9. A klasszicizmus
243
17.10. A romantika
243
17.11. A XX. század építészete
244
18. Befejező rajzfeladat
245
A kiviteli terv elkészítése
251
A részletrajzok
251
Anyagszükséglet számítások
251

MKIK 2012
10101-12 Építőipari közös tevékenység

Tartalmak összehasonlítása

 GS 0-04 Építőipari szakrajz Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
 Extra képsorozatok        ✓ 
Extra 3D        ✓ 
Kapcsolódó könyvek
Építőipari műszaki rajz
240 oldal, Kiadás: 2012
GS 0-27