GS 0-26
Szerző(k): Szerényi Attila

A munkavégzés komplex feltételei

ISBN: 978 96 9702 48 6
Terjedelem: 128 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2012
Foglalkozás(ok): Ács - Burkoló - Kőműves - Festő, mázoló, tapétázó

E-Book - Tanári verzió

Licenc
9 600 Ft

A könyv az MKIK által kidolgozott központi programokhoz készült. Fejezetei elsősorban az építéskivitelezés témái köré épülnek. Bemutatjuk az építési folyamat szereplőit, azok feladatait, valamint a kivitelezést végző egyes szakmákat és azok sorrendjét. Röviden ismertetjük az építési folyamathoz szükséges tervdokumentációk fajtáit és részletesen bemutatjuk egy családi ház engedélyezési rajzait, műszaki leírását. Az építési helyszín berendezése és az anyagmozgatási téma után alapvető építési technológiákat mutatunk be. A könyvet az építéskivitelezés lépéseivel zárjuk. Itt megismerkedhet a tanuló a helyszín előkészítésével, a munkaterület átadás-átvételével, az építéshelyi kapcsolattartás formáival, a készre jelentéssel, a próbaüzemmel, az átadás-átvétellel, használatbavétellel stb.

A témákhoz ahol lehetett kiegészítő gyakorlati, számolási, rajzolvasási feladatokat helyeztünk el, a tananyag jobb elsajátítása érdekében. A fejezeteket elméleti jellegű ismétlő kérdések zárják.

1. Az építési munka jellege, szereplői
5
1.1. Az építési munka
5
1.2. A beruházás folyamata
5
1.3. Beruházások csoportosítása
6
1.4. A folyamat szereplői
8
1.5. Szerződések
12
1.5.1. Építési szerződés
13
1.5.2. Szerelési szerződés
13
1.5.3. Tervezési szerződés
13
1.6. A kivitelező munkában résztvevő szakmák
14
1.5.4. Kártérítési felelősség
14
1.7. Építési munkák sorrendje
18
Kérdések és gyakorló feladatok
20
2. építészeti dokumentációk
21
2.1. Az épületek tervezésének folyamata
21
2.2. Az építési folyamat dokumentumai
22
2.2.1. Engedély és bejelentés nélkül végezhető tevékenységek
22
2.2.2. Építésügyi hatósági bejelentés
22
2.2.3.2. Elvi építési engedély
23
2.2.3.1. Telekalakítási engedély
23
2.2.3. Építésügyi hatósági engedélyek
23
2.2.3.3. Építési engedély
24
2.2.3.4. Bontási engedély
25
2.2.4. Kivitelezési tervdokumentáció
26
2.2.3.7. Rendeltetés-megváltoztatási engedély
26
2.2.3.6. Fennmaradási engedély
26
2.2.3.5. Használatbavételi engedély
26
Kérdések és gyakorló feladatok
36
3.2.1. A tisztességes árverseny
45
3.2. Az ár kérdése
45
3.1. Az építés költségei, a költségvetés
45
3. Költségszámítás és időtervezés
45
3.2.2. Az ajánlati ár, a szerződéses ár, a kifizetett ár
46
3.3. A norma
46
3.3.1. Anyagnorma
47
3.3.2. Munkanorma
48
3.3.3. Gépnorma
48
3.4. A költségvetések felépítése
48
3.5.1.1. A közvetlen anyagköltségek
51
3.5.1. Közvetlen költségek
51
3.5. Árképzés
51
3.5.1.2. Szállítási és rakodási költségek
52
3.5.1.3. A közvetlen bérköltségek
53
3.5.1.4. A közvetlen bérek járulékai
54
3.5.1.5. A gépköltségek
54
3.5.1.6. Egyéb közvetlen költségek, az építéshelyi rezsiköltség
54
3.5.1.7. Az építési díj
54
3.5.3.2. Kockázati elemek
55
3.5.3.1. A közvetlen irányítás költségei
55
3.5.3 Fedezet
55
3.5.2. Külön költségek
55
3.5.3.3. Rezsianyagok
56
3.5.3.4. Tervezett eredmény (nyereség)
56
3.6. Időszükséglet-számítások
56
3.7. Időtervezés
56
3.7.1. Az időtervezés alapfogalmai
56
3.7.2. Az ütemtervek fajtái
56
3.7.3.2. Sávos ütemterv – (Gantt) diagram
58
3.7.3.1. Numerikus (táblázatos) ütemtervek
58
3.7.3. Az időtervek ábrázolási módjai
58
3.7.3.3. Ciklogram
59
3.7.3.4. Hálós ütemtervek
59
Kérdések és gyakorló feladatok
60
4.1. Az építési helyszín típusai
61
4. Az építési helyszín
61
4.2. Az építési helyszín elemei
62
4.2.1. Munkások
64
4.2.2. Telepített gépek
64
4.2.4. Segédüzemek
65
4.2.3. Mobil gépek
65
4.2.4.1. Ácstelep
66
4.2.4.2. Vastelep
66
4.2.4.3. Betonüzem
68
4.2.4.4. Habarcstelep
68
4.2.4.5. „Csőkert” és/vagy lakatosműhely
68
4.2.5. Raktárak, tárolók
69
4.2.4.9. Asztalosműhely
69
4.2.4.8. Burkolóüzem
69
4.2.4.7. Festőműhely és raktár
69
4.2.4.6. Villanyszerelő műhely
69
4.2.5.1. Zárt raktárak
70
4.2.5.2. Különleges raktárak
70
4.2.5.3. Tárolás nyitott színekben
70
4.2.5.4. Tárolás nyílt színen
70
4.2.6.5. Egyéb helyiségek
71
4.2.6.4. Öltözők, mosdók
71
4.2.6.3. Konyha, étkező
71
4.2.6.2. Munkásszállások
71
4.2.6.1. Építési irodák
71
4.2.6. Felvonulási épületek
71
4.2.8.1. Vízellátás
72
4.2.8. Ideiglenes közművek
72
4.2.7. Ideiglenes utak és burkolatok
72
4.2.8.2. Szennyvízelvezetés – csatornázás
73
4.2.8.3. Elektromosenergia-ellátás
73
Kérdések és gyakorló feladatok
74
5.2. A tehergépkocsik
75
5.1. Az építőanyagok szállítása
75
5. Az anyagmozgatás gépei
75
5.2.1. Járműtípusok
76
5.2.2. Tehergépkocsik csoportosítása
78
5.3. Szállítószalagok
79
5.4. A törmelékcsúszdák
80
5.6. A villás targoncák
81
5.5. Rakodógépek, kisdömperek
81
5.7. A csörlők
82
5.8. Felvonók
83
5.9.1. Billenő gémes daruk
84
5.9. A daruk
84
5.9.2. Futómacskás daruk
85
5.9.3. Különleges daruk
85
5.9.4. Az autódaruk
86
Kérdések és gyakorló feladatok
87
6. Építési technológiák
89
6.1. Tartószerkezeti rendszerek
89
6.2.1 Kiselemes építési mód
90
6.2. Falas építési rendszerek
90
6.2.2. Blokkos építési mód
92
6.2.3. Panelos építési mód
92
6.2.4. Öntött beton falas építés
94
6.3. Vázas építési rendszerek
95
6.3.1. Monolit vasbeton vázas építési mód
95
6.3.2. Előre gyártott vasbeton vázas építési mód
97
6.3.3. Könnyűszerkezetes építés
99
6.3.4. Acélvázas építés
100
Kérdések és gyakorló feladatok
101
7. Építéskivitelezés
103
7.1. A megvalósítás helyszíni előkészítése
103
7.1.1. A felvonulás előkészítése
103
7.1.2. Munkaterület átadás-átvétel
104
7.1.3. A tényleges felvonulás
105
7.2. Rendkívüli helyzetek
106
7.2.4. Anyagok, eszközök eltulajdonítása elleni védelem
107
7.2.3. A talaj szennyezettsége
107
7.2.2. Robbanóanyag, lőszer fellelése
107
7.2.1. Régészeti leletek
107
7.2.5. Tűzeset
108
7.2.6. Munkabaleset
108
7.2.7. Rendkívüli események
108
7.3. Építéshelyi kapcsolattartás
109
7.3.1. Építéshelyi adminisztráció, építési és felmérési napló
110
7.3.1.1. Építési napló
110
7.3.1.2. Felmérési napló
113
7.4.1. Készre jelentés
114
7.4. A kivitelezés befejező szakasza
114
7.3.2. Az építésvezető feladata
114
7.4.2. A munkák teljesítés-igazolási rendszere, elszámolása
115
7.4.3. Üzempróbák, próbaüzem
117
7.4.4. Műszaki átadás-átvétel
118
7.4.6. Technológiai szerelés, berendezés, felszerelés
120
7.4.5. Levonulás
120
7.4.7. Használatbavétel
121
7.4.8. Üzembe helyezés
122
7.4.9. Aktiválás
122
Kérdések és gyakorló feladatok
122

MKIK 2012
10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Munkavégzés általános feltételei

MKIK 2016
10101‐12 Építőipari közös tevékenység - Építőipari alapismeretek - Építési alapismeretek

Tartalmak összehasonlítása

 GS 0-26 A munkavégzés komplex feltételei Nyomtatott könyv E-Book - Tablet verzió E-Book - Tanári verzió
 Papír    
 Használható: Tablet  
 Használható: PC, TV, kivetítő, interaktív tábla    
 Fekete-fehér oldalak, képek      
 Színes oldalak, képek   ✓ 
 Könyv ábra, táblázat nagyítás    ✓ 
 Keresés a tartalomjegyzékben  
Kapcsolódó könyvek