GS 2-05
Szerző(k): Szerényi Attila - Szerényi István

Hidegburkolási feladatok

ISBN: 978 963 9702 27 1
Terjedelem: 340 oldal
Formátum: B/5
Kiadás éve: 2009
Foglalkozás(ok): Burkoló

A kiadvány forgalmazása megszűnt, helyette a GS 2-09 Hidegburkolási feladatok tankönyv rendelhető!

A könyvet anyagtani fejezetekkel indítjuk. Úgy gondoltuk, hogy a kőanyagok, kötőanyagok, habarcsok, betonok, szigetelőanyagok, ragasztók anyagtani ismeretei nélkülözhetetlenek a burkolók számára, és a technológia részletezése előtt ismerkedjenek meg a tanulók a beépítésre/felhasználásra kerülő anyagokkal. A burkolatok anyagait (kő, műkő, kerámia) és gyártástechnológiáját is szükségesnek tartottuk bemutatni. (Itt jegyezzük meg, hogy a fa, műanyag stb. anyagtani ismeretek más burkolós modulkönyvben fognak megjelenni.) Az anyagtani (kb. 150 oldal) és technológiai fejezeteket (kb. 170 oldal) a szerszámokról, berendezésekről és gépekről szóló fejezet (kb. 20 oldal) kapcsolja össze.

A technológiát bemutató fejezetek elsősorban a kivitelezés lépéseit követik. Így a burkolást közvetlenül megelőző munkafázisokkal (vakolás, aljzatbetonozás) indítunk, majd a nedvességhatásokkal folytatva az üzemi és használati nedvesség elleni szigetelések következnek. A lapok megmunkálását követően a hagyományos, ágyazóhabarcsos technológia, majd a ragasztott technológia bemutatása már a konkrét burkolási munkával foglalkozik. A kiegészítő és speciális helyű/helyzetű, illetve kültéri burkolatokat ismertetik a következő fejezetek (pillérek, oszlopok, kádak, lépcsők, teraszok, ragasztott lábazat és homlokzatburkolatok). A könyv a burkolatok hibáinak és azok javítási lehetőségeinek bemutatásával zárul.

A fejezetekben tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.
 
1. A természetes kőanyagok
5
1.1. Adalékanyagok
5
1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata
7
1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint
10
1.3.1. Agyag és iszap
10
1.3.2. Homok
10
1.3.4. Példa adalékanyag szemmegoszlására
11
1.3.3. Kavics és homokos kavics
11
1.3.5. Szemmegoszlási görbe módosítása, tervezése
13
1.4. Az adalékanyagok tulajdonságainak vizsgálata
13
1.4.1. Az adalékanyag felülete és a szemalak vizsgálata
13
1.4.2. Az adalékanyag víztartalmának meghatározása
14
1.4.3. Az adalékanyag félórás vízfelvétele
14
1.5. Terméskő
14
1.8. Kőpor és kőliszt
15
1.7. Zúzott kő
15
1.6. Útburkoló kő
15
Kérdések és gyakorlófeladatok
16
2. Építési kötőanyagok
17
2.1. Nem hidraulikus kötőanyagok
18
2.1.1. Építési mész
18
2.1.1.1. A mész építőipari felhasználása
20
2.1.1.2. Mészfajták jelölése
20
2.1.2. Építési gipsz
21
2.1.2.1. Az építési gipsz tulajdonságai
22
2.1.2.2. A gipsz felhasználása
22
2.1.3. Magnézia
23
2.1.4. Vízüveg
23
2.2.3. Cement
24
2.2.2. Hidraulitok
24
2.2.1. Gyengén hidraulikus kötőanyagok
24
2.2. Hidraulikus kötőanyagok
24
2.2.3.1. A portlandcement kötése, szilárdulása
26
2.2.3.2. Az építőiparban használatos cementfajták
28
2.2.3.3. A cement tárolása, minőségi követelmények
29
2.3. Műgyanta kötőanyagok
30
Kérdések és gyakorlófeladatok
31
3.2. Habarcsok osztályozása
33
3.1. Habarcsok meghatározása
33
3. Habarcsok
33
3.3. A habarcsok összetevői
34
3.3.1. A habarcsok kötőanyagai
34
3.3.2. A habarcsok adalékanyagai
34
3.3.4.1. Habarcsjavító szerek
35
3.3.4. A habarcsok adalékszerei
35
3.3.3. A habarcsok keverővize
35
3.3.4.2. Habarcsfelület-kezelő szerek
36
3.4. A habarcsok keverése
36
3.4.1. Kézi keverés
36
3.4.2. A habarcskeverés gépei – gépi keverés
37
3.5. Falazóhabarcsok
38
3.5.1. Száraz falazóhabarcsok
39
3.6. Vakolóhabarcsok
40
3.7. Ágyazó- és burkolóhabarcsok
41
3.8. Felület- és falképző habarcsok
42
3.9. Hőszigetelő habarcsok
43
3.10. A habarcsok tulajdonságai
44
3.10.1. Friss habarcsok tulajdonságai
44
3.10.2. Megszilárdult habarcsok tulajdonságai
45
Kérdések és gyakorlófeladatok
46
4.1. Burkolatragasztók alapanyagai
47
4. Burkolatragasztók
47
4.2. Csemperagasztók gyártása
48
4.3. Csemperagasztók típusai
49
4.4. Csemperagasztók szabvány szerinti besorolása
51
4.5. Csemperagasztók kiegészítő termékei
51
4.6. Normál cementkötésű ragasztók
52
4.7. Rugalmas, flexibilis ragasztók
53
4.7.1. Rugalmas latex adalékszer
54
4.7.2. Flexibilis ragasztók
55
4.8. Gyorsan kötő ragasztók
57
4.9. Diszperziós ragasztók
59
4.10. Műgyanta ragasztók
60
4.11. Munkavédelm, elsősegély-nyújtás
63
4.12. Környezetvédelem, hulladék-elhelyezés, ártalmatlanítás
63
Kérdések és gyakorlófeladatok
64
5.2. A betonok osztályozása, jelölése, tulajdonságai
65
5.1. A beton fogalma és alkalmazása
65
5. Beton
65
5.2.1. Betonok jelölése általános tulajdonság alapján
66
5.2.2. Betonok jelölése különleges tulajdonságok alapján
68
5.2.3. Kitéti osztályok
68
5.2.4. Példa a betonok jelölésére
69
5.3.3. Adalékanyag
70
5.3.2. Víz
70
5.3.1. Kötőanyag
70
5.3. A beton alkotórészei
70
5.3.4. Adalékszerek
71
5.4. A beton összetételének meghatározása, betontervezés
71
5.5. A beton keverése
72
5.6. Betonkeverő telepek, transzportbeton
74
5.7. A beton bedolgozása
76
5.8. A friss beton tulajdonságai
78
5.9. A megszilárdult beton tulajdonságai
80
5.9.1. Testsűrűség és tömörség
80
5.9.2. Hidrotechnikai tulajdonságok
80
5.9.3. Szilárdsági tulajdonságok
80
5.9.4. Alakváltozási tulajdonságok
81
5.9.6. A tulajdonságokat befolyásoló tényezők
82
5.9.5. Hőfejlődés, hőtechnikai tulajdonságok
82
5.10. A beton utókezelése
83
5.11. Betonkorrózió
84
Kérdések és gyakorlófeladatok
85
6. Vasbeton, különleges betonok
87
6.1. Vasbeton
87
6.1.1. A vasbeton tulajdonságai
88
6.1.2. Feszített vasbeton szerkezetek
88
6.1.3. Betontakarás
89
6.2. Különleges betonok
91
6.2.1. Gyorsan és lassan szilárduló betonok
91
6.2.2. Nagyszilárdságú betonok
91
6.2.3. Könnyűbetonok
91
6.2.4. Sejtbetonok
92
6.2.5. Kopásálló beton
92
6.2.6. Hőálló beton
92
6.2.8. Fagyálló beton
93
6.2.7. Vízzáró beton
93
6.2.9. Úsztatott beton
94
6.2.10. Esztétikus betonok
94
6.2.11. Saválló beton
94
6.2.15. Gőzölt beton
95
6.2.14. Vákuumbeton
95
6.2.13. Víz alatti betonozás
95
6.2.12. Sugárzásvédő betonok
95
6.4. A betonok adalékszereiről
96
6.4.1. A beton adalékszerek főhatás szerinti csoportosítása
96
6.4.1.1. Képlékenyítők
96
6.4.1.2. Folyósítók
96
6.4.1.3. Légbuborékképzők
96
6.4.1.6. Gyorsítószerek, fagyásgátlók
97
6.4.1.5. Késleltetőszerek
97
6.4.1.4. Tömítőszerek
97
6.4.1.7. Injektálást segítő szerek
98
6.4.1.8. Stabilizálószerek
98
6.4.2. Adalékszerek kiválasztása
98
6.4.3. Az adalékszerek adagolása, bekeverése
99
6.4.4. Keverhetőség
99
Kérdések és gyakorlófeladatok
100
7. Szigetelőanyagok
101
7.1. Az építmények szigetelése
101
7.2. A bitumen, a kátrány és az aszfalt tulajdonságai
102
7.2.1. A bitumen tulajdonságai
102
7.2.1.1. Kémiai tulajdonságok
102
7.2.1.2. Fizikai tulajdonságok és a bitumen vizsgálata
102
7.2.2. Bitumenfajták
104
7.2.5. A magasépítésben használt bitumenes lemezek
105
7.2.4. Bitumen felhasználása útépítésben
105
7.2.3. A bitumen felolvasztása, szállítása, felhordása
105
7.2.6. A bitumen és a bitumen termékek tárolása
107
7.3. Műanyag vízszigetelő lemezek
108
7.3.1. Plasztomer műanyag szigetelő lemezek
108
7.3.1.1. PVC (polivinil-klorid)
108
7.4. Egyéb nedvesség elleni szigetelő anyagok
109
7.3.2. Elasztomer műanyag szigetelő lemezek
109
7.3.1.2. PIB (poliizo-butilén)
109
7.5. Hőszigetelő anyagok
110
7.5.1. Szálas hőszigetelő anyagok
111
7.5.1.1. Kőzetgyapot termékek
111
7.5.1.2. Üveggyapot termékek
112
7.5.1.3. Cementkötésű fabeton lemezek
113
7.5.2.2. Polisztirolhab
114
7.5.2.1. Habüveg
114
7.5.2. Üreges hőszigetelő anyagok
114
7.5.2.3. Poliuretánhab
116
7.5.2.4. Polietilénhab
116
7.5.2.5. Parafa
116
7.5.3. Ömlesztett hőszigetelő anyagok
117
7.6. Hangszigetelő anyagok
117
Kérdések és gyakorlófeladatok
118
8. Kő és műkő burkolóanyagok
119
8.1. Kőzetalkotó ásványok
119
8.2. Kőzetek csoportosítása
119
8.2.1. Vulkanikus kőzetek
119
8.2.1.1. Mélységbeli vulkanikus kőzetek
119
8.2.1.2. Kiömlésbeli vulkanikus kőzetek
120
8.2.1.3. Átmeneti vulkanikus kőzetek
121
8.2.2.1. Törmelékes üledékes kőzetek
122
8.2.2. Üledékes kőzetek
122
8.2.2.2. Oldatból lerakódott üledékes kőzetek
123
8.2.3. Átalakult kőzetek
123
8.3. A kövek megmunkálása
124
8.4. Kövek felhasználása
125
8.6.1. Műkövek anyagi összetétele
126
8.6. Műkő
126
8.5. Kőzetek különleges tulajdonságai
126
8.6.2. Műkövek szerkezete
128
8.7. Mozaik burkolólapok
129
Kérdések és gyakorlófeladatok
130
9. Kerámia burkolóanyagok
131
9.1. Építési kerámiák alapanyaga, főbb jellemzői
131
9.1.1. Agyag
131
9.2. Építési kerámiák gyártása
132
9.1.2. Agyag tulajdonságai
132
9.2.1. Nyersanyag megválasztása és előkészítése
133
9.2.2. Formázás
133
9.2.3. Szárítás
135
9.2.4. Égetés
135
9.2.5. Mázazás, csomagolás
135
9.3.2. Mázas kerámiatermékek
136
9.3.1. Cotto burkolólapok
136
9.3. Különböző burkolólapok
136
9.3.3. Gresporcelán lapok
137
9.3.4. Kőagyag lapok
138
9.3.5. Pirogránit
139
9.3.6. Pietra burkolólapok
140
9.3.7. Klinker
140
9.3.7.2. Kézi formázású klinker idomtéglák
141
9.3.7.1. Homlokzati klinkerlap
141
9.4. Kiegészítő elemek
142
9.5. Kerámia burkolólapokra vonatkozó szabványok
143
9.6.1. Mintavétel, megfelelési arányok
144
9.6.2. Méretek, felületminőség
144
9.6.3. Fagyállóság, vízfelvétel
144
9.6.5.2. Pei metódus
145
9.6.5.1. Vizsgálat mohs-skála szerint
145
9.6.5. Karc- és kopásállóság
145
9.6.4. Hajlítószilárdság, törőterhelés
145
9.7. A burkolólapok osztályozásának alapja
146
9.7.1. Tónus
146
9.7.2. Kalibráció
147
Kérdések és gyakorlófeladatok
148
10.1. Az épületburkoló szerszámai
149
10. Szerszámok, gépek, berendezések
149
10.2. A betonkeverés gépei
152
10.3. A habarcskeverés gépei
153
10.4. Vakológépek
155
10.5. Vakolatsímító gép
157
10.6. Tömörítő- és simítógépek
158
10.7. A hidegburkolás gépei
159
10.8. Kövek vágása, darabolása
162
10.9. Kövek megmunkálása
163
10.10. A műkő készítés gépei
164
10.11. Tisztítóberendezések
165
10.12. A vízgőz felhasználása
165
Kérdések és gyakorlófeladatok
166
11.1. Vakoltok csoportosítása, anyagai, minőségi követelmények
167
11. A vakoló munkák
167
11.2. Fogadó felületek
168
11.3. A vakolás szerszámai
169
11.4. Beltéri vakolás
170
11.4.1. Felületek ellenőrzése
170
11.4.3.1. Hagyományos síkmeghatározás
171
11.4.3. Vakolat síkjának meghatározása
171
11.4.2. Felületek előkészítése
171
11.4.3.2. Sík meghatározása profilokkal
172
11.4.4. A habarcs felhordása
173
11.4.4.1. Kézi vakolás
173
11.4.4.2. Gépi vakolás
174
11.4.5. Habarcsréteg eldolgozása
175
11.4.6. A vakolat lesimítása
176
11.4.7. A vakolatok utókezelése
177
11.5. Külső vakolások
178
11.6. Vakolási hibák
179
11.7. A rabichálók
179
11.7.1. Nádszövet
180
11.7.2. Fémhálók
180
11.7.3. Üvegszövet és műanyag hálók
181
11.8. Rabicszerkezetek
181
Kérdések és gyakorlófeladatok
182
12. Aljzatbetonozás, esztrichkészítés
183
12.1. Aljzatbetonok
183
12.1.1. Aljzatbeton kitűzése
183
12.1.2. Előkészítés
183
12.1.3. Beton keverése
184
12.1.4. Vezetősávok kialakítása
184
12.1.5. Aljzatbeton készítése
184
12.1.6. Utókezelés
185
12.2. Esztrichtípusok
186
12.3. Cementesztrich
187
12.3.1. Anyag
187
12.3.2. Kivitelezés
188
12.3.3. Gyorsan kötő cementesztrichek
188
12.3.3.1. Keverési arány
188
12.3.3.2. Keverék előállítása
189
12.3.3.3. Friss esztrich feldolgozása
190
12.3.4. Kemény esztrichek
190
12.4. Gipszesztrichek
191
12.5. Öntött aszfalt esztrichek
193
12.6. Magnezitesztrichek
193
12.7. Padlófűtések aljzatai
194
Kérdések és gyakorlófeladatok
196
13.1. Talajban előforduló víz- és nedvességhatások
197
13. Nedvességhatások, szigetelések
197
13.1.1. A szigetelések rétegszáma, fektetése
199
13.1.2. Szigetelések fektetése
200
13.1.2.1. Bitumenes szigetelőlemezek
200
13.1.2.2. Műanyag lemez szigetelések
200
13.1.3.1. Vízszintes falszigetelés
201
13.1.3. Szigetelések kialakítása
201
13.1.2.3. Fémlemez szigetelések
201
13.1.3.2. Padló alatti szigetelés
202
13.1.3.3. Függőleges falszigetelés
203
13.2. Légköri csapadék (eső, hó)
204
13.3. Épületen belüli nedvességhatások
205
13.3.1. Alapfogalmak
205
13.3.3. Páradiffúzió
206
13.3.2. Külső és belső páralecsapódás
206
13.3.4. Építési nedvesség
207
13.3.5. Használati és üzemi víz
207
13.3.6. Szigetelési megoldások használati és üzemi víz ellen
208
13.3.6.1. Vízzáró burkolat
209
13.3.6.2. Bevonatszigetelés
209
13.3.6.3. Teljes értékű szigetelés
210
13.3.7. Szigetelések kialakítása
211
13.3.6.4. Kettős szigetelés
211
13.3.8. Bevonatszigetelések
212
13.3.8.1. Szigetelő anyagok típusai
213
13.3.8.2. Az aljzat előkészítése
214
13.3.8.3. Szigetelőanyag felhordása
215
13.3.8.4. Burkolás bevonatszigetelésre
216
13.3.9. Drénlemezek alkalmazása
216
Kérdések és gyakorlófeladatok
218
14. Hidegburkoló lapok megmunkálása
219
14.1. A lapok méretre vágása
219
14.2. Furatok és kivágások
220
14.3. Egyedi geometriák
221
Kérdések és gyakorlófeladatok
222
15.1.2. Vékonyágyazatos ragasztásos eljárások
223
15.1.1. Ágyazóhabarcsba történő ragasztás
223
15.1. Ágyazott és ragasztott padlóburkolatok
223
15. Ágyazóhabarcsba rögzített padló- és falburkolatok
223
15.2. Munkaterület, helyiség előkészítése
224
15.3. Munkák sorrendje
224
15.4. Ágyazóhabarcs összetétele, elkészítése
226
15.5. Burkolólapok előkészítése
226
15.6.2. Burkolatmagasság-számítás
227
15.6.1. Falak előkészítése
227
15.6. Ágyazóhabarcsba rakott falburkolatok
227
15.6.3. Falburkolatok készítése
228
15.6.4. Falsarkok kialakítása
229
15.6.5. Kádak és zuhanytálcák
230
15.7. Ágyazóhabarcsba rakott padlóburkolatok
232
15.7.1. Lapok felmérése, kiosztása
232
15.7.2. Előkészítés
232
15.7.3.1. Lehúzott habarcságyba való fektetés
233
15.7.3. Burkolás
233
15.7.3.2. Egyenkénti fektetés
234
15.8. Burkolt felület tisztítása
235
15.9. Lábazati elemek felragasztása
235
15.10. Ágyazott burkolat hézagainak kialakítása
236
15.11. A kész burkolat átadása
236
Kérdések és gyakorlófeladatok
237
16. Ragasztott fal- és padlóburkolatok
239
16.1. Ragasztóanyagok előkészítése
239
16.2. Ragasztóanyag felhordása
240
16.3. Ragasztóanyag felhordása
240
16.3.1. Úszó ágyas eljárás
240
16.3.4. Folyékony ágyas ragasztás
241
16.3.3. Buttering-floating eljárás
241
16.3.2. Lapra kenéses eljárás
241
16.4. Lapok elhelyezése
242
16.5. Ragasztott falburkolatok
243
16.6. Ragasztott padlóburkolatok
244
16.6. Burkolás különböző alapokra
246
16.6.1. Betonaljzat
246
16.6.2. Cementesztrich
246
16.6.5. Vakolatlan és vakolt felületek
247
16.6.4. Öntött aszfalt esztrich
247
16.6.3. Gipszesztrich
247
16.6.6. Gipszkarton és gipszvakolat
248
16.6.7. Fémfelület
248
16.6.8. Faforgács és osb-lap
248
16.6.9. Meglévő kerámialap
248
16.7. Felületek tisztán tartása
250
16.6.10. Csempeburkolatok vizes helyiségekben
250
Kérdések és gyakorlófeladatok
252
17. Hidegburkolatok kiegészítő szerkezetei
253
17.1. Hidegburkolási profilok
253
17.2. Élvédők
254
17.3. Lépcsők csúszásmentesítése
254
17.4. Mozgási hézagok
255
17.4.3.1. Hőtágulási hézagok
256
17.4.3. Mezőhatároló hézagok
256
17.4.2. Munkahézagok
256
17.4.1. Épületelválasztó hézagok
256
17.4.3.2. Vakhézagok
257
17.4.4. Szegélyhézagok
258
17.4.5. Csatlakozási hézagok
258
17.4.5.1. Azonos anyagok csatlakozása
258
17.4.5.3. Kádak, zuhanytálcák
260
17.4.5.2. Különböző anyagok csatlakozása
260
17.5. A hidegburkolatok fugáinak kialakítása
261
17.5.1. Hézagok feladatai
261
17.5.2. Fugázó anyagok típusai
262
17.5.2.1. Cementhabarcs anyagú hézagok
262
17.5.2.2. Cementkötésű hézagoló habarcsok
262
17.5.2.3. Kétkomponensű epoxi fugázók
262
17.5.3. Fugázás előkészítése
263
17.5.4. Fugaanyag keverése
264
17.5.5. Fugázóanyag bedolgozása
264
17.5.6. Tisztítási munkák
265
17.6. A fugázás lehetséges hibái
266
Kérdések és gyakorlófeladatok
267
18. Pillérek és oszlopok burkolatai
269
18.2. Pillérek burkolása
270
18.1. Kiselemes burkolás előkészítése
270
18.3. Oszlopok burkolása
271
18.4. Hézagolás
273
18.5. Kő- és kerámialap burkolatok
273
18.6. Mozaiklap burkolatok
274
18.6.1. Előkészítés
274
18.6.4. Befejező munkák
275
18.6.3. Burkolás hálós mozaikkal
275
18.6.2. Burkolás sablonnal
275
Kérdések és gyakorlófeladatok
276
19. Kádak, zuhanyzók
277
19.1. Fürdőkádak
278
19.1.1. Fürdőkádak anyagai
278
19.1.2. Kádak beépítése
279
19.2. Tusolók
281
19.3. Falsík előtti szerelési rendszerek
283
Kérdések és gyakorlófeladatok
284
20. Lépcsőszerkezetek és burkolataik
285
20.1. Lépcsők elemei, fogalmak
285
20.2. Alaprajzi elrendezés
286
20.3. Lépcsők jellemző méretei
287
20.4. Lépcsők szerkezeti jellege
288
20.5.3. Aknalépcsők
289
20.5.2. Előlépcsők
289
20.5.1. Tereplépcsők
289
20.5. Külső lépcsők
289
20.6. Belső lépcsők
290
20.6.1. Kő (műkő) lépcsők
290
20.6.2. Monolit vasbeton lépcsők
291
20.6.5. Fémlépcsők
292
20.6.4. Falépcsők
292
20.6.3. Előregyártott vasbeton lépcsők
292
20.7. Lépcsőburkolatok típusai
293
20.8. Lépcsők burkolása
294
20.8.1. Lépcsők élvédő szegélyei
295
20.8.2. Lépcsők lábazatai
295
20.8.3. Anyagmennyiség
295
Kérdések és gyakorlófeladatok
296
21.1. Terasz burkolását megelőző munkarészek
297
21. Teraszok burkolatai
297
21.2. A teraszburkolatok felépítése
298
21.2.1. Erkélyburkolatok rétegfelépítése
298
21.2.2. Terasztető burkolatainak rétegfelépítése
299
21.2.2.1. Ragasztott hidegburkolat
299
21.2.2.2. Száraz technológia
300
21.3. Teraszok vízelvezetése
300
21.4. Teraszburkolatok készítése
301
21.4.1. Teraszburkolatok aljzata
302
21.4.1.1. Erkélyburkolatoknál kialakítandó aljzatok
302
21.4.1.2. Terasztető burkolatánál kialakítandó aljzatok
303
21.4.2. Erkély és teraszburkolatok lezárása, szegélyezése
303
21.4.3. Dilatációk
304
21.4.4. Ragasztott lapburkolatok készítése
304
21.4.4.1. Hagyományos ragasztott lapburkolatok
304
21.4.4.2. Drénlemezzel erősített ragasztott lapburkolatok
305
21.4.5. Hézagolás
306
21.4.6. A szakszerű vízelvezetés kialakítása
306
21.4.7. Vízgyűjtő folyókák
306
21.4.8. Száraz technológiával készülő teraszburkolat
307
Kérdések és gyakorlófeladatok
308
22.1. Hatások, követelmények
309
22. Lábazat- és homlokzatburkolatok
309
22.2. Homlokzatburkolatok osztályozása, csoportosítása
310
22.3. Lábazati falak
311
22.3.1. Lábazatburkolatok
312
22.3.2. Ragasztott lábazatok
312
22.3.3. Egyéb lábazatburkolatok
314
22.3.4. Színes lábazatvakolatok
315
22.4.1.1. Ragasztott tégla homlokzatburkolatok
317
22.4.1. Ragasztott homlokzatburkolatok
317
22.4. Homlokzatburkolatok
317
22.4.1.2. Kerámialap homlokzatburkolatok
318
22.4.1.3. Ragasztott kőlap homlokzatburkolat
320
22.4.2. Klinkertégla burkolatok
320
Kérdések és gyakorlófeladatok
322
23.1. A burkolatok leggyakoribb hibái
323
23. A burkolatok hibái és azok javítása
323
23.2. Padlóburkolatok javítása
325
23.2.1. Lapok cseréje
325
23.2.2. Burkolat felújítás teljes felületen
326
23.2.2.1. Felújítás burkolatok eltávolításával
327
23.2.2.2. Ragasztás meglévő burkolatra
327
23.3. A függőleges felületű csempeburkolatok javítása
328
23.2.2.3. Melegburkolatok alkalmazása
328
23.4. Beton padlók és járdák hibái és javításuk
329
23.4.1. Betonfelület impregnálása
329
23.4.2. Betonjavító habarcsok
330
23.4.3. Betonjavító rendszerek
330
23.4.4. Hézagok javítása
331
Kérdések és gyakorlófeladatok
332

MKIK 2012
10276-12 Hidegburkolási feladatok 

Kapcsolódó könyvek
Épületburkoló szakrajz
316 oldal, Kiadás: 2008
GS 2-03